Kommunalbestyrelsen i Thisted bekymrede over sygehusets fremtid

Regeringen vedtog i 2011 en supersygehusplan, der skulle samle flere af Nordjyllands sundhedsmæssige funktioner i henholdsvis Hjørring og Aalborg, samt i Thisted, da netop Thisted har såkaldt ”ø-status”, på grund af beliggenheden.

– Dette betyder, at vi i Thisted er helt klar over og har hele tiden været klar over, at det er en svær opgave for regionen at sikre et godt fundament for hele sygehuset i Thisted, udtaler borgmester Lene Kjelgaard Jensen på vegne af en samlet kommunalbestyrelse.

For et år siden sendte kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune et høringssvar til Region Nordjylland som led i sygehusplanlægningen. Her understregede kommunalbestyrelsen vigtigheden i at udvikle sundhedskvaliteten i hele Nordjylland. Det fordrede blandt andet et økonomisk og på andre måder ligevægtigt fokus på alle sygehusene i regionen – herunder også ligeværdigt fokus på sygehuset i Thisted – netop for at sikre rekruttering af sundhedsfagligt personale til at løfte opgaverne.

Den nuværende driftssituation betyder f.eks. at der ikke er en kirurgisk speciallæge udenfor normal arbejdstid. Derfor modtages der ikke akutte kirurgiske patienter. Akutte kirurgiske patienter skal sendes til Hjørring eller Aalborg. Den plan vil Regionsrådet indtil videre lade være gældende indtil nytår.

Kommunalbestyrelsen finder det skræmmende at Regionsrådet blot tager denne plan til efterretning, da det kan tolkes som et første skridt på vejen mod en lukning. Det protesterer Kommunalbestyrelsen kraftigt imod, da en neddrosling, eller i yderste konsekvens, en lukning af sygehuset i Thisted vil have mange negative konsekvenser for borgerne i Thy. Den mest åbenbare er naturligvis borgernes sundhed og tryghed: Hvis en akutpatient skal fragtes til Hjørring, betyder det lang køretid før akut behandling. Det betyder også, at ældre mennesker med akutte helbredsproblemer pludseligt skal til Hjørring – altså 135 km væk for behandling. Det er ganske enkelt helt og aldeles uacceptabelt.

Kommunalbestyrelsen henstiller derfor til, at en normaliseret tilstand i Thisted oprettes allerede hen over sommeren – konsekvenserne er ganske enkelt for store. Kommunalbestyrelsen henviser i øvrigt til høringsforslaget som blev indsendt for et år siden. De bekymringer som de dengang gav udtryk er nu desværre gået hen og blevet virkelighed.

Udtalelse Thisted Kommunalbestyrelsen, 31.5.2016

Forfatter

Related posts

Top