Kommunal valgkamp i Gettrup gl. Skole

Tirsdag aften afholdt Helligsø-Gettrup Borgerforening det første valgmøde i forbindelse med Kommunalvalg 2017, hvor seks partier stillede op til debat med borgerforeningens medlemmer.

Godt og vel 40 vælgere var mødt frem til en aften, der skulle vise sig at blive en harmonisk debat om fremtidens Thy.

Hvis man havde haft en forventning om et rabaldermøde, så blev det på ingen måde resultatet.

– Det er jo svært at vide, udtalte formand og ordstyrer Kurt Wissendorf Møller efter mødet, om den venlige omgangstone var resultatet af enighed om, hvilken vej Thisted kommune skulle bevæge sig i den kommende kommunalbestyrelses valgperiode, eller om nogle partiers insisteren på en ordentlig omgangstone i politik var årsagen.

Udvikling contra økonomi
Den egentlige skillelinje lå som hidtil, hvor hurtigt udviklingen kunne og skulle gå i forhold til den økonomiske situation i kommunen.

– Overraskende var det ikke, at hverken De Konservative eller Venstre var optaget af, at udviklingen ikke bare kunne ske over natten. Pengene, måtte man forstå, måtte jo være der, og ligefrem hæve skatten var ikke det, der lå først for, fortæller Kurt Wissendorf Møller og fortsætter:

– Det blev lidt uklart, om den positive holdning til, at Thisted kommune skulle være en udviklingskommune, hvor vi skulle arbejde for igen at ligge i spidsen blandt de kommmuner, der satsede på vedvarende energi, transport med færrest mulige miljømæssige ulemper etc. kunne overtrumfe øgede kommunale investeringer, hvis de ville kræve en øget skatteprocent, fortæller han.

Pengene befinder sig bedst i borgernes lommer, synes stadig at være et angrebspunkt, når der skulle tales kommunalt engagement i den fremtidige udvikling af kommunen.

Alternativets Joachim Kjeldsen var mest præcis i mælet, når han påpegede, at resultatet af en indsats i udviklingen af kommunens klimapolitik, ville kaste investeringerne flerfoldigt tilbage.

Centralisering i Thisted bekymrer
Et tema, som optager mange, er, om centraliseringen af de kommunale opgaver omkring ‘hovedstaden’, er hensigtsmæssig for i forhold til den samlede kommunale udvikling.

Svaret herpå var, at centraliseringen var gået vidt nok, og at det var vigtigt nu at være opmærksom på at sikre en decentral bestemt udvikling, hvor kommunale institutioner og aktiviteter fordeles ud over kommunen, så serviceringen af borgerne kunne blive så borgernær, som det nu kunne være økonomisk forsvarligt.

– Men, ikke overraskende, var alle enige om, at den fremtidige politik skulle tage maksimalt hensyn til borgernes ønsker og behov, og en sidste runde om hvem der skulle være borgmester, sluttede en aften, hvis endelige konklusion må være, at vi er alle en del af et fællesskab, som skal være stærkt nok til, at Thy og Hannæs bliver et sted, hvor alle vi, der bor her kan trives, og ikke mindst at de politiske repræsentanter var enige om, det var vigtigt at trække på samme hammel, fortæller Kurt Wissendorf Møller.

I sin afskedsreplik understregede ordstyreren, at det vil være et efterstræbelsesværdigt mål, men at valgets matematik nok, som altid, ville bestemme, om det ville blive så fredeligt.

Privatfoto : Bente Bang

Forfatter

Related posts

Top