Kommunal aftale med behandlingscenter opsagt

Thisted Kommune har opsagt driftsaftalen med alkoholbehandlingscentret og forsorgshjemmet Nørbygård i Hanstholm.

Aftalen udløber ved udgangen af i år, men samarbejdet fortsætter med Nørbygård som et privat tilbud, hvor KFUMs Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne.

På Nørbygård tilbydes intensiv døgnalkoholbehandling og efterbehandling samt forsorgsarbejde under Servicelovens §110, som er et tilbud til hjemløse eller funktionelle hjemløse, som for en kort periode kan have brug for omsorg og stabilisering i et rusfrit miljø.

Thisted Kommune har i flere år kunne tilbyde ambulant behandling for alkohol- og stofmisbrug i rusmiddelteamet på Korsgade og Munkevej i Thisted, hvilket også betyder, at de faste pladser på Nørbygård ikke har været udnyttet fuldt ud af Thisted Kommune. Samtidigt er der sket lovændringer, hvilket alt sammen medfører, at driftsaftalen med Nørbygård nu opsiges.

– Vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med Nørbygård og den behandling, som har fundet sted der, men reglerne omkring rammeaftalebestemmelserne i Region Nordjylland er blevet sådan, at man ikke kan have en driftsaftale med en selvejende institution, som udbyder sundhedslovsydelser som døgnalkoholbehandling, forklarer socialchef Jan Bendix i en pressemeddelelse.

Leder af Nørbygård, Lene Drejer, glæder sig over, at det er lykkedes at lave en god aftale med Thisted Kommune om, at bygningerne bliver opkøbt og at Nørbygård kan drive tilbuddene videre på private vilkår:

– Det er en god aftale vi har lavet ved, at KFUMs Sociale Arbejde i Danmark overtager bygningerne. Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med de tilbud, vi allerede har. Hvis kommunen i fremtiden har et behov, så vil vi naturligvis også stå til rådighed og samarbejde om det fremover.

Nørbygård råder over 14 forsorgspladser og 12 til døgnalkoholbehandling.

Forfatter

Related posts

Top