Kommentar: Vækst og fornyelse på Mors

Nedenstående er en kommentar til Lauges Larsens læserbrev: Åbent Spørgsmål til Morsø Erhvervsråd, skrevet af Formand for Morsø Erhvervsråd Jesper Overgaard og direktør for Morsø Erhvervsråd Per Søndergaard.

Vinteren slipper så småt taget i os, og foråret titter frem. Man kan kun blive glad og i godt humør.

Det gør man også, når man kigger på erhvervsbarometeret på Mors. Mange år med hård vind og kulde, er nu endelig afløst af milde vinde og solskin.

De, der havde valgt at deltage i Morsø Erhvervsråds generalforsamling i sidste uge, blev de første til at få præsenteret nyheden om nye og bedre tider på Mors. I en dugfrisk erhvervsklimaundersøgelse gennemført i marts 2019 af det velansete analysefirma IRIS Group var hovedkonklusionen, at tilbagegangen i den private beskæftigelse er stoppet og vendt til fremgang.

I perioden fra 2009 – 2015 gik den private beskæftigelse tilbage i Region Nordjylland med 3,8% og med 6,4% i vore sammenligningskommuner Skive, Thisted, Viborg, Jammerbugt og Mariagerfjord. På Mors var tilbagegangen på hele 11%. Næsten dobbelt så stor. En markant tilbagegang og udfordring, og i sidste ende en trussel, som krævede handling. En ny kurs blev sat, og nu er udviklingen vendt. I perioden fra 2015 – 2017 oplever Mors fremgang i beskæftigelsen på 2,6%, hvilket er på niveau med sammenligningskommunerne. Altså vækst og nye private arbejdspladser. Klik ind på mer.dk og se hele erhvervsklimaundersøgelsen.

Morsø Erhvervsråd satte i starten af 2016 en helt ny retning. Ovennævnte var en væsentlig årsag. Erhvervsrådet lagde stor vægt på at etablere et konstruktivt samarbejde mellem erhvervslivet, Morsø Erhvervsråd og Morsø Kommune på tværs af alle partier og med administrationen.

Det siger sig selv, at udfordringer og resultater i den kaliber ikke kan løftes af en kommune eller et erhvervsråd alene. Det kan kun ske i et ligeværdigt samarbejde, hvor alle tør og kan bidrage.

Og omverdenen har kvitteret. Erhvervslivet placerer Jobcenteret og Morsø Erhvervsråd så at sige på en delt 1. plads på tilfredshedsbarometeret. Og i Dansk Industris årlige undersøgelse er Morsø Kommune rykket fra bund til top fra plads 65 i 2016 til plads 24 i 2018.

Erhvervsråds roller i forhold til erhvervslivet er de samme i hele Danmark. Det gælder også for Morsø Erhvervsråd, som kan og må arbejde for bedre lokale rammevilkår og vejlede virksomheder og iværksættere. Men Erhvervsrådet respekterer og anerkender samtidig, at erhvervslivet er bedst til at drive deres egen forretning og investorer bedst til selv at placere deres kapital.

Der var behov for at vende en faretruende udvikling, som indtraf 2009 – 2015. Det er lykkedes i fællesskab og med ny tro på fremtiden. Der er slet og ret kommet vækst og fornyelse til Mors. Og endnu bedre, indsatsen og den nye samarbejdskultur bliver anerkendt også uden for Mors. Desuden kan fremgangen dokumenteres. Det vejer tungt, når der skal føres aktiv erhvervspolitik.

Og så tilbage til de mildere vinde. Seneste milde brise kom ind over havnen østfra i weekenden med officiel blåstempling af Nykøbing Mors som Danmarks skaldyrhovedstad og 18 mio. statslige kroner til et nyt turismecenter for skaldyr.

De skal lægges oveni andre 30 mio. statslige kroner til udviklingen af østersklækkeri på Mors.

Industrien på Mors har det også godt. De forventer yderligere vækst i de kommende år og kalder på arbejdskraft.

Godt gået Mors.

LÆS OGSÅ:

Læserbrev: Åbent spørgsmål til Morsø Erhvervsråd

Forfatter

Related posts

Top