Kollerup spørger om staten vil overholde havneforpligtelser

Det Socialdemokratiske folketingsmedlem Simon Kollerup stiller nu to spørgsmål til Miljø- & Fødevareminister Eva Kjer Hansen om regeringen vil videreføre sine nuværende forpligtelser ved en udbygning af Hanstholm Havn samt om hvorvidt staten er indstillet på at påtage sig yderligere forpligtelser ved en udvidelse af molerne herunder forpligtelser til oprensning og vedligeholdelse af nye yderbassiner og moler.

Spørgsmålene kommer i kølvandet på mandagens borgermøde om Hanstholm Havn, hvor den nye havneplan blev præsenteret.

Ministeren forventes at svare indenfor maximalt en uges tid.

Forfatter

Related posts

Top