Kold sommer giver gode vækstbetingelser for blåmuslinger i Limfjorden

NaturErhvervstyrelsen åbner i dag for fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden.

Det er normal praksis, at muslingefiskeriet bliver lukket om sommeren på grund af risikoen for iltsvind. Men den kolde og blæsende sommer i år har givet gode vækstbetingelser for blåmuslingerne.

Bestanden af blåmuslinger i Løgstør Bredning er tredoblet i forhold til sidste år, og det giver derfor plads til, at kvoten i dette område kan sættes op fra 10.000 tons til 30.000 tons. Der bliver også åbnet for fiskeri efter 4.000 tons søstjerner i Løgstør Bredning.

Ændrede kvoter i Lovns Bredning
I Lovns Bredning ses ikke samme fremgang i muslingebestanden. Derfor må muslingefiskerne i Limfjorden i den kommende sæson fange 5.000 tons blåmuslinger i Lovns Bredning mod 10.000 tons sidste år. Kvoterne er fastsat efter rådgivning fra DTU Aqua og drøftelser i ministeriets Muslingeudvalg.

Samtidig åbnes for fiskeri efter blåmuslinger for den resterende del af Limfjorden uden for Natura 2000-områderne.

Forvaltning af muslingefiskeri i Natura 2000 områder forvaltes i henhold til muslingepolitikken.

Forfatter

Related posts

Top