Kørte bilræs på cricketanlæg på Mors

Ukendte gerningsmænd har i weekenden benyttet det gode vejr til at køre bilræs, lave håndbremsevendinger og køre i otte-taller på Nykøbing Cricket Clubs anlæg.

Der er også flyttet rundt på bænke og man har ødelagt en havebænk, der anvendes til spisning mv.

Præcis hvornår hærværket et sket, står endnu uklart ligesom det er uklart, om klubben har meldt ødelæggelserne til Politiet.

Forfatter

Top