Klyngeboligerne ”Klosterbo” i Vestervig tager form

Bosætningsgruppen nedsat af Vestervig Håndværker- og Borgerforening har sammen med arkitekt Kenneth Olsen fra D+O Tegnestuen i Krik netop afholdt den anden workshop om udviklingen af de nye klyngeboliger ”Klosterbo”, hvor unge og seniorer skal bo sammen.

På mødet var der stor interesse for boligerne og Kenneth Olsen kan berette, at flere har meldt sig som direkte interesserede i at blive skrevet op til en af de syv seniorboliger.

– Det er dejligt at mærke den store interesse for at flytte i de nye boliger, og der har også været stor interesse for at få indflydelse på, hvordan boligerne skal indrettes og bygges, fortæller Kenneth Olsen.

Ønske om seniorboliger i flere størrelser
På denden. workshop var der ønske om, at seniorboligerne bliver i størrelsesorden fra ca. 75m2 til 110m2. Fra de 33 fremmødte kom der også en lang række andre konkrete ønsker til boligindretningen, og der var forslag om, at der blev differentierede boliger, så de måske ikke var indrettet på præcis samme måde alle sammen.

Alle inputtene arbejder arkitekt Kenneth Olsen nu videre med, og det hele vil han og projektleder Keld Jensen snart præsentere for byens bosætningsgruppe, der er følgegruppe til projektet.

Beliggenhed ligger fast
I forløbet har der fra nogle beboere på Christinavej været udtrykt skepsis overfor beliggenheden, og der har været foreslået alternative byggegrunde. Disse er dog ikke mulige på grund af byggelinjer og fredninger mv.. Derfor blev det på mødet slået fast, at bosætningsgruppen fastholder beliggenheden på Christinavej, som også vil give en flot indgang til Vestervig fra nord.

– Vi har holdt særskilt møde med beboerne på Christinavej og har flyttet fælleshuset samt taget andre hensyn, så de nuværende beboeres udsigt i høj grad er tilgodeset. Vi er glade for dialogen med beboerne, og vi er sikre på, at den nye bebyggelse også vil tilføre nyt liv og øge værdien af alle huse i området, siger Keld Jensen.

Næste skridt
I den kommende tid arbejder arkitekt Kenneth Olsen videre med de mange input fra borgerne. Samtidig bliver der arbejdet videre med finansieringsvilkår og administrationen af boligerne.

– Som en del af projektet, der har modtaget støtte på 737.000 kroner fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal der ses på alternative finansieringsmuligheder samt på sundhed og indeklima i boligerne. Det arbejde går vi i gang med nu, fortæller Keld Jensen.

Målet er at holde en 3. workshop sidst på efteråret, hvor de endelige indretningsplaner for boligerne og byggeplaner kan præsenteres sammen med finansieringsmulighederne.

Er man interesseret i at høre mere om boligerne og projektet løbende, kan man blive skrevet op på en mailliste ved at skrive til Keld Jensen på mail: klosterby@gmail.com.

Foto : Jeanette Lund

Forfatter

Related posts

Top