Klitmøller oplagt til ny akuthjælperordning

Region Nordjylland giver nu mulighed for, at oprette yderligere to akuthjælpeordninger.

En akuthjælperordning er en førstehjælpsordning, hvor frivillige borgere rykker ud og yder førstehjælp til en akut redningssituation i deres lokalområde.

– 1-1-2 akuthjælperne er vigtige for vores præhospitale indsats i områder, hvor ambulancen er længere tid om at nå frem. Hjælperne rykker ud på baggrund af en sms fra vores AMK-vagtcentral. De yder en livsvigtig indsats og er ofte med til at redde liv. Det vil vi gerne udvikle endnu mere i vores region, siger Regionsrådsmedlem Mogens Ove Madsen (S).

Som akuthjælper gennemgår man udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjerte-lunge-redning, måling af blodsukker, førstehjælp ved fremmedlegeme i halsen samt anvendelse af iltapparat og hjertestarter:

– På den måde kan de klare rigtig mange opgaver, indtil den mere specialiserede præhospitale hjælp kommer frem, siger Mogens Ove Madsen.

Der er i dag 10 ordninger i Nordjylland, nu åbner regionen muligheden for at oprette to ordninger mere i 2019.

Klitmøller oplagt til ordning
Èn af de byer som regionen peger på som et oplagt sted at oprette en akuthjælperordning er Klitmøller.

Byen lever nemlig op til de kriterier der er opstillet i forhold til at kunne få en akuthjælperordning – herunder en generel gennemsnitlig responstid på 11 minutter eller derover for 1. vogn på stedet opgjort over en periode på 1 år.
Se skema længere nede

Kriterier for akutområder
Region Nordjylland har opsat tre vejledende kriterier for at blive akutområde.

• En generel gennemsnitlig responstid på 11 minutter eller derover for 1. vogn på stedet opgjort over en periode på 1 år.

• En aktivitet på mere end 40 opgaver opgjort over en periode på 1 år. Grunden til det er, at såfremt akuthjælperne ikke bliver kaldt ud i et tilstrækkeligt omfang, vil de efterhånden framelde sig og dermed kan antallet af 1-1-2 akuthjælpere blive for lavt til at ordningen kan eksistere. Derudover er det nødvendigt med et vist antal opgaver pr. år, så akuthjælperne bruger deres kompetencer.

• Der skal være en interesseret borgerforening eller lignende, som kan mønstre ca. 15-25 frivillige, der accepterer de samlede præmisser og vilkår for ordningen, herunder uddannelse og vedligehold af kompetencer mv.

Man skal være over 18 år og have en ren straffeattest. Desuden er det nødvendigt at være fysisk og psykisk robust, så man eksempelvis er i stand til at give hjertemassage og håndtere følelsesmæssige vanskelige situationer.

www.dpv.rn.dk kan man læse meget mere om ordningerne. Det er også her, man kan ansøge om at blive akuthjælperområde. Ansøgningen skal være inde senest d. 1. november 2018. Den 18. december vil Regionsrådet ud fra ovenstående kriterier tage stilling til hvilke områder, der oprettes til 1-1-2 akuthjælperordninger fra 2019.

Skemaet viser de områder der lever op til kriterierne vedr. responstid og antal opgaver.

Forfatter

Related posts

Top