Klasseværelset flytter ud i naturen

At lære at overnatte i Nationalpark Thy, plukke havtorn og porse, eller kende teknikken bag kæmpevindmøllerne i Østerild bliver snart dagligdag for eleverne i kommunens folkeskoler.

Elever skal lære Thy bedre at kende. De skal lære at færdes i Nationalpark Thy, de skal forstå at passe på naturen og overnatte i det fri. Det er i hvert fald ét af målene i med den nye naturfagsstrategi, som er blevet godkendt af Børne- og Familieudvalget onsdag den 4. februar.

En naturlig del af undervisningen i folkeskolens naturfag bliver derfor at bruge havet, skoven, fjorden og markene i langt højere grad end tidligere.

Klasseværelset bliver udendørs
Ved udnytte de særlige kendetegn og potentialer, der er at finde i hele Thisted Kommune, skal eleverne få en større forståelse for det område, de bor i. En ”naturfagskanon” lægger op til, at eleverne for eksempel besøger Testcentret for Store Vindmøller i Østerild, og lærer om vindteknologi eller bevæger sig og får et aktivt udendørsliv gennem Nordvest Safari’s naturvejledere. Kan kan også tænke sig udendørs undervisning i Nationalpark Thy, og lærer om det unikke plante- og dyreliv – eller om bæredygtige energiløsninger ved Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.

– Ved at besøge de mange unikke steder, får eleverne lov at mærke naturen og de særlige kendetegn for Thy på egen krop. At bevæge sig uden for klasseværelset og ud i de uformelle læringsmiljøer, betyder selvfølgelig også en ekstra udgift til transport for skolerne, siger Undervisningchef Hanne Toft Andersen.

Derfor har Børne- og Familieudvalget samtidigt sikret, at der er afsat 750.000 kr. i budgettet for 2015 -16 til netop transporten af elever rundt i kommunen. Det er netop denne udgift, der kunne have været en væsentlig forhindring i, at skolerne kan udnytte de udendørs klasseværelser.

Klart sammenhæng med ungdomsuddannelser
Et andet mål bliver at skabe et større sammenhæng med de forskellige ungdomsuddannelser, der bliver udbudt i Thisted Kommune.

– Målsætningen er, at underviserne laver planer som går på tværs af folkeskolen og ungdomsuddannelsen, sådan er der bliver en klar tråd op gennem de forskellige klassetrin og videre ud på ungdomsuddannelserne, siger Undervisningchef Hanne Toft Andersen.

Desuden skal der være en tovholder på ungdomsuddannelserne.For eksempel arbejder HTX og EUC Nordvest allerede med etablere et plushus/nulenergihus, hvor eleverne kan lære om moderne energi- og miljøløsningen.

HTX udbyder allerede studieretningen Energi og Klima, hvorfor en rød tråd tilbage til folkeskolens mellem- og overbygning vil være et oplagt valg.

Den nye naturfagsstrategi vil komme til at gælde fra 1. august 2015. Strategien gælder frem til 2018, med en evaluering midtvejs i 2016.

Forfatter

Related posts

Top