Klare regler for hvornår landmænd meldes for overproduktion

Thisted Kommune vil med nye og klarere regler gør det klart for landmændene, hvornår de risikerer en politianmeldelse for overproduktion af fx. slagtesvin.

Det sker følge Thisted Dagblad fordi Thisted Kommune har været for flinke og ikke har håndhævet loven som den er tiltænkt.

Formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Kaj Kirk (DF) oplyser, at man nu har fået udarbejdet et forslag til en fremtidig praksis for, hvordan sagerne skal behandles.

Fremover skal det bevises, at et tilfælde af overproduktionen er utilsigtet, at det er forbigående og at der er taget initiativer til at det til ophør, hvis man skal slippe for en Politianmeldelse, lyder det i forslaget.

Foto : llf.dk

Forfatter

Related posts

Top