Klagesager under landsgennemsnittet på Mors

Med 19 klagesager ligger Mors langt under landsgennemsnittet på ca. 36 sager. Da Morsø Kommune ikke har mange sager i ankestyrelsen, så vil meget få afgørelser giver høje udsving i omgørelsesprocenter.

– Vi er altid ærgerlige, hvis sager bliver omstødt i Ankestyrelsen, da vi altid sigter efter bedste sagsbehandling. Vi ligger dog meget lavt med det faktiske antal sager og med kun ni omstødte eller hjemviste sager, vil det statistisk se voldsomt ud. Vi arbejder dog alligevel hele tiden på at blive lidt bedre, fortæller Lauge Larsen, formand for Børne- og Kulturudvalget.

Mors udgør ca. 0,4 procent af den danske befolkning. Skulle Morsø Kommune følge landsgennemsnittet af omgørelser ville det svare til 12 sager – og her er Mors ca. 25 % under.

Tager man antallet af klagesager på landsplan er tallet 8951 og sammenholder med befolkningsantal så svarer de 19 sager til at Morsø Kommune er 47 % under landsgennemsnittet som er på 36 sager.

Med udtalelsen lægger Lauge Larsen samtidigt luft til partifællen John Christiansens læserbrev på LimfjordUpdate i dag.

Forfatter

Related posts

Top