Klager over flygtningebeslutning til Statsforvaltningen

Enhedslistens Jens Otto Madsen klager nu til Statsforvaltningen overhele behandlingen af spørgsmålene om bufferkapaciteten samt antallet af pladser på Asylcenter Hanstholm.

Han mener, at beslutningen er ugyldig, da et punktet ikke var på dagsordenen – og derfor heller ikke udvalgsbehandlet eller i øvrigt tilstrækkeligt belyst for kommunalbestyrelsen.

Dagsordenspunkt nr. 29 drejede sig om at finde placeringer til 200 permanente bufferpladser i forbindelse med Hanstholm Asylcenter. Dagsordenspunktet havde været udvalgsbehandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2015, hvor indstillingen fra forvaltningen var blevet godkendt med fire for og én, der tog forbehold. Indstillingen samt sagsfremstilling og redegørelse udgjorde punkt 29 på kommunalbestyrelsesmødet.

Kritiserer kaostisk mødeledelse
Borgmester Lene Kjelgaard Jensen indledte kort punkt 29 hvorefter hun tildelte kommunalbestyrelsesmedlem Ib Poulsen ordet. Han fortæller, at V, K og O har indgået et forlig (et ændringsforslags til indstillingen godkendt af Social- og Sundhedsudvalget), der læses op. Det lyder:

”På vegne af V, O og C stilles følgende ændringsforslag:

– at der besluttes, at der max er 280 pladser på Hanstholm Asylcenter.
– at der oprettes 20 bufferpladser i tilknytning til Børnecenter Vestervig, som er med max 60 pladser, plus de ekstra bufferpladser.
– at der etableres max 2×90 bufferpladser i Thisted Kommune, undtagen Hanstholm-området (7730)
– at den tidligere beslutning vedr. pladser i Vigsø fastholdes, og der dermed ikke fastholdes en bufferkapacitet i Vigsø, indtil der findes andre egnede boliger.
– strukturen på asylområdet skal ændres således den understøtter flere matrikler.”

– Da jeg ikke i hovedet kunne overskue ændringsforslaget, bad jeg borgmesteren om en mødeafbrydelse, så vi kunne få mangfoldiggjort og omdelt ændringsforslaget. Den blev ikke imødekommet. Mødeledelsen var kaotisk! Man sendte dog en række kopier rundt – dog ikke nok til, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne få et eksemplar, skriver Jens Otto Madsen til Statsforvaltningen.

Skjult indhold i beslutningen
Under den følgende debat kom det ikke frem, at der var tale om en reduktion af pladser på Hanstholm Asylcenter.

Det blev efterfølgende afdækket af Thisted Dagblad torsdag den 26. marts.

– Beslutningen om nedskæring af pladserne på Hanstholm Asylcenter fra 330 til 280 har naturligvis en lang række konsekvenser for lokalsamfundet i Hanstholm – færre arbejdspladser, mindre omsætning for de handlende samt færre børn til skoler og daginstitutioner. Samtidig undermineres kommunens hidtil gode samarbejde med Udlændingestyrelsen. Alt dette debatteres nu særdeles livligt i Thisted Kommune, skriver Jens Otto Madsen, der henviser til, at kommunalforsker Roger Buch giver ham ret i, at sagen ikke er ordentligt belyst:

”Kommunalforsker Roger Buch er kritisk over for borgmester Lene Kjeldgaard Jensens (V) håndtering af sagen om at ændre på betingelserne for driften af Hanstholm Asylcenter.
-En borgmester har pligt til at sørge for, at de sager, der behandles, er ordentlig belyst, siger Roger Buch.
Det var ikke tilfældet, da et flertal på 16 bestående af V, K og DF stemte et ændringsforslag igennem på kommunalbestyrelsesmødet 24. februar, uden at oppositionen (S og EL) havde set forslaget, der end ikke var kopieret i så mange eksemplarer, at der var ét til samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.
-God borgmesterskik er at sikre, at kommunalbestyrelsens medlemmer har tid til at sætte sig ordentlig ind i forslagene. Ellers opstår der usikkerhed om beslutningerne. Formålet med et møde i en kommunalbestyrelse er netop at sikre mulighed for, at beslutningerne træffes efter en forudgående debat, siger Roger Buch.
Forslaget, som blandt andet indebærer en reduktion af kapaciteten på Hanstholm Asylcenter, skal nu udmøntes i kommunens social- og sundhedsudvalg. I sagsfremstillingen fremgår, at forvaltningen ud fra beslutningen ikke kan se, hvad der menes med en anden del af flertalsbeslutningen og derfor ønsker punktet afklaret.
-Det er højest usædvanligt, at en borgmester ikke på forhånd har vendt et forslag med sine embedsmænd. Af indstillingen fremgår klart, at embedsværket ikke forstår flertallets beslutning. Det er normal praksis, at en borgmester lader sit embedsværk udarbejde et forslag, så det præcist fremgår, hvad der besluttes, siger Roger Buch, som kaldet fremgangsmåden ”dobbelt mærkværdig”, skriver Thisted Dagblad den 7. marts 2015

Manglende sagsbehandling
Derfor mener Jens Otto Madsen, at der tale om en meget væsentlig mangel, når beslutningen om ændring af antal pladser på Hanstholm Asylcenter ikke var anført på kommunalbestyrelsesmødets dagsorden den 24. februar, og, at belysningen af sagen bliver tilsvarende mangelfuld (ingen udvalgsbehandling, sagstema, redegørelse og indstilling) hvilket samlet må betyde, at beslutningen er ugyldig, skriver Jens Otto Madsen til Statsforvaltningen.

Forfatter

Related posts

Top