Kendt morsingbos legat opløses efter mere end 100 år

Efter godt 100 års virke opløses M. C. Holms Uddannelseslegat. Det betyder, at der uddeles 260.000 kroner i år til lokale unges videreuddannelse. Ansøgningsfrist er 12. oktober, og der søges via Morsø Kommunes hjemmeside.

På onsdag i næste uge er det 128 år siden Mads Christian Holm døde. Mange kender sikkert navet M. C. Holm fra skolen i Nykøbing. Den er opkaldt efter ham.

Manden, som blev født på Mors og drog ud i verden, gjorde det så godt, at han efterlod sig en stor formue. En del af den blev testamenteret til at gøre godt på Mors.

Uddeler i alt 780.000 kroner
M. C. Holms Uddannelseslegat uddeler hvert år legater til unges morsingboers gennemførelse af videregående uddannelse. Efter mere end 100 år opløses legatet på grund af de lave afkast. Puljen er på i alt 780.000 kroner til at gøre unges uddannelsesdrømme mulige. Hvert år over de næste tre år uddeles der 260.000 kroner.

– M. C. Holm er en af øens store støtter, og det er imponerende, at han så mange år efter sin død, stadig er aktuel. Vi er meget taknemmelige over alt det, han har skænket. Det er jo fantastisk, at vi kan uddele over en kvart million hvert år i tre år til unges morsingboers videreuddannelse, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, som er formand for bestyrelsen, der uddeler legatet.

– Det er da også lidt vemodigt, at vi er i gang med at sige farvel til et lokalt legat helt tilbage fra 1918, konstaterer han.

Legatets historie
Legatet blev stiftet den 7. november 1918 under navnet ”Grosserer Mads Christian Holms og Hustrus, Fru Emilie Holms Legat til fordel for unge mennesker fra Nykøbing Mors eller fra Mors”.

Legatstiftelsen skete på grundlag af bestemmelse truffet i Mads Christian Holm og Emilie Holms testamente.

Legatets formål var at yde økonomisk støtte til morsingboernes gennemførelse af videregående uddannelse, og det er det også frem til det opløses endeligt i 2022.

Legatet yder støtte til unges gennemførelse af videregående uddannelser. Uddannelser inden for det maritime område, for eksempel søfart, fiskeri, rederi- og skibsbygningsvirksomhed skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelser i Danmark og i udlandet.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født og/eller opvokset på Mors, eller på en anden måde har tilknytning til øen.

Forfatter

Related posts

Top