Kedelig syvende plads til Morsø Kommune

Af Thomas Jensen
Lyngen 3
Ejerslev på Mors

Morsø kommunes score ligge næsten helt i bund ang. sygefravær blandt de kommunale ansatte. Der er kun 6 kommuner i hele landet, der har et højere sygefravær end os. Morsø rammer 17,7 sygedage i gennemsnit per ansat, hvorimod Vallensbæks kommune, som ligger i top, rammer 12,8.

Tager vi nogle lidt mere lokale kommuner, så ligge Lemvig og Herning henholdsvis på 13,2 og 14,1. Landsgennemsnittet er på 15,3 sygedage i gennemsnit per ansat.

Jeg mener, at dette er et tegn på problemer i organisationen i Morsø Kommune. Jeg er overbevist om, at de ansatte i vores kommunen er lige gode og loyale medarbejdere som dem i eks. Vallensbæk. Men de skal også have den rette opbakning for at kunne fungere optimalt. Her er blandt andet tæt dialog, ledelsesfokus og nærvær i organisationen rigtige vigtige punkter. Men også arbejdspresset på den enkelte medarbejder skal tilpasset et niveau der ikke stresser dem.

Jeg kunne godt tænke mig, at høre borgmesteren om han er sikker på at de ansatte, som følge af krav om effektiviseringer, stadig har tid nok til at udføre deres arbejde med fagligheden i behold?

Kan vi ikke også blive enige om, at der skal arbejdes intensivt for at fremme de ansatte i Morsø kommunes ve og vel? Vi må give noget ansvar tilbage til medarbejderne og vi skal sørge for efteruddannelse af især ledelsen. Jeg er sikker på at, hvis vi giver vores medarbejdere de bedste betingelser for at fungere så skal sygefraværet nok falde markant.

Lad os prioritere trivsel højt her på vores dejlige ø.

 

Forfatter

Related posts

Top