Kapaciteten skal øges på Rute 26

Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat midler til at opgradere Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm.

Nu sættes der gang i de første skridt mod udvidelsen af vejen, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Bedre trafikale forbindelser på tværs af landet samt udbygning af ruter præget af periodevise trafikafviklingsproblemer grundet lastbiler og landbrugskøretøjer er årsagerne til, at strækningen skal opgraderes.

Det er partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KR) enige om.

Først skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af begge vejprojekter.

Der er med Infrastrukturplan 2035 afsat 700 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering og efterfølgende opgraderinger på strækningen mellem Hanstholm og Sallingsund.

– En opgradering af Rute 26 vil sikre hurtigere adgang til motorvejsnettet for virksomheder og borgere i området og dermed skabe grundlag for udvikling af erhverv og understøtte Hanstholm Havn, lyder det overordnede argument for en udvidselse.

Strækningen er cirka 55 kilometer lang og passerer blandt andet Mors og Thisted.

Miljøkonsekvensvurderingen foretages af Vejdirektoratet og forventes færdig i efteråret 2023.

Forfatter
Tags

Related posts

Top