Kampvalg igang til bestyrelsen for Dueholmskolen

Da der er blevet stillet en alternativ liste op til valget for bestyrelsen for Dueholmskolen i Nykøbing, kan dette ikke, som tidligere annonceret, afgøres ved fredsvalg.

Derfor gennemføres der lige nu et valg til skolebestyrelsen og det sker ved en elektronisk afstemning via skolens intranet.

Afstemningen startede tirsdag og kører frem til på fredag kl. 12.00.

Stemmeberettigede kan også afgive stemme ved at henvende sig på skolens kontor i ovennævnte periode, hvis man ikke har mulighed for at stemme på forældreintra.

Der er opstillet to lister: Liste A og liste B

Liste A:
Liste A består af Jens Peter Madsen, Kim Nonbo, Pia Jensen, Gry Sara Søndergaard Emanuelsen og Karina Lyngaard.

Listen ønsker at have medindflydelse på skolens udvikling. Fælles for listen er, at man finder skolereformen interessant og fuld af muligheder for Dueholmskolen. Eksempelvis ønsker man at styrke samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Samtidigt ønsker man at gøre skolen mere opstillingsparat til de udfordringer, der kommer i fremtiden ligesom der skal være plads til alle på skolen.

Liste B:
Liste B består af Erik Borregaard, Gitte Vestergaard,Knud Erik Christensen, Lone Heise, René Rasmussen og Lone D. Hansen.

Listens medlemmer har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og mener, at dette er vigtigt, når den nye folkeskolereform skal implementeres på Dueholmskolen, hvilket vil være en udfordring for alle, der har med skolen at gøre.

Man vil samtidigt give forældremæssigt modspil til skolens ledelse ligesom man ønsker at fortsætte den gode udvikling, skolem er i lige nu. Listen vil også fortsætte og udvikle samarbejdet mellem forældre og skole.

Ikke den store forskel
Umiddelbart kan det være svært at se den store forskel på de to lister. Dog vil Liste A have yderligere en repræsentant fra erhvervs- eller foreningslivet i skolens bestyrelse.

For begge lister gælder at Kurt Sonne – rektor på Morsø Gymnasium vil indtræde i bestyrelsen.

Forfatter

Related posts

Top