“Kampen om de gode ben” spiller for stor rolle efter valg

Når kommunalbestyrelserne efter valget til efteråret skal indrette sig og lave en konstitueringsaftale, starter et politisk spil, hvor indflydelse, alliancer og “ben” afgør, hvem der ender på hvilke poster.

Politisk opbakning kan købes for løfter om en bestemt post, hvor der følger indflydelse og et vederlag med. I en rundspørge foretaget af avisen Kommunen blandt de nyvalgte byrådsmedlemmer ved KV13 svarer 53 procent, at “vederlag i for høj grad var afgørende for, hvem der fik hvilke poster i forbindelse med konstitueringen.”

Èn af dem er Lasse Egelund fra Enhedslisten i Vejle, der blev valgt ind for første gang i 2013.

– Jeg havde slet ikke overvejet, hvad man kunne tjene på det. Da jeg fandt ud hvad de forskellige poster gav, kunne jeg godt se, hvilke poster, der blev kæmpet om at få, siger Lasse Egelund, der var i chok over at opleve, hvor stor en rolle penge spillede i forhandlingerne.

– Jeg synes, at det er ærgerligt, når ideen skal være, at man skal repræsentere borgerne på bedst mulig vis ud fra de kompetencer og interesser, man har. Jeg havde slet ikke tænkt, at man i en konstitueringsaftale sad og vendte fem-ørerne, siger han til avisen Kommunen.

Et demokratisk problem
Kommunalpolitikere får et fast årligt vederlag. Hertil kommer vederlag for at være medlem eller formand for et politisk udvalg samt bestyrelsesposter i kommunale institutioner.

– Borgerne afgiver deres stemme og forventer, at det er den vægt og de holdninger, partiet har, der bliver afgørende for, hvem der danner flertal. I det lys er det et demokratisk problem, hvis spillet om magten i kommuner bliver afgjort af handler med poster, der giver store vederlag, siger Jacob Torfing, der er kommunalforsker og professor ved Roskilde Universitet.

Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener, at penge og politik nødvendigvis hænger sammen, men han tror ikke på, at penge er den eneste eller vigtigste faktor i en konstituering.

– Vi kan sjældent føre bevis for, at det var vederlaget, der var afgørende. Selvom det er noget, man snakker om, og selvom alle ved det, får du sjældent nogen til at indrømme, at det ene og alene var pengene, der afgjorde, hvem de støttede som borgmester, siger kommunalforskeren.

Foto : Christian Kjeldsen

Idealistiske og naive nyvalgte
At 53 procent af de nyvalgte byrådsmedlemmer oplever, at vederlag spiller en for stor rolle i forbindelse med en konstituering, er ikke nødvendigvis et udtryk for, at konstitueringsforhandlingerne foregår på en forkert måde.

– Hvis man skal være lidt kritisk og kynisk, så er det måske også, fordi de nyvalgte er dem, der får alle de dårlige poster. Som nyvalgt bliver du meget sjældent borgmester, udvalgsformand eller får nogle af de fede “ben” uden for kommunalbestyrelsen, siger Roger Buch.

– Som ny er man måske meget idealistisk og måske også lidt naiv, og man er ikke klar over, at der også er andre ting, der spiller ind, siger han.

FAKTA om undersøgelsen:
427 byrådsmedlemmer, der var nyvalgte ved kommunalvalget i 2013 har svaret på et spørgeskema, som avisen Kommunen har sendt ud.

53 procent svarer ja til spørgsmålet: “Oplevede du, at vederlaget i for høj grad var afgørende for, hvem der fik hvilke poster i forbindelse med konstitueringen ved KV13?”

Forfatter

Related posts

Top