Kæmpe løft til sårplejen i Thisted Kommune

Til sommer vil syv sygeplejersker med særlig uddannelse i sårbehandling være klar til at varetage sårplejen i Thisted Kommune.

Sygeplejerskerne har gennemført et diplommodul og har nu den nyeste viden inden for sårbehandling og pleje. Det skriver Thisted Kommune på sin hjemmeside.

– Sygeplejerskerne vil være særligt specialiserede i at pleje og behandle sår. Og de vil være opdaterede på nyeste forskning inden for feltet og viden om behandling i praksis. Dermed får sårplejen i Thisted Kommune et betydeligt kvalitetsløft, fortæller Bente Øllgaard, fagkoordinator i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Thisted Kommune.

Tæt samarbejde mellem kommuner og uddannelsessteder
At der nu udbydes et diplommodul i sårpleje i Thy, er resultatet af et samarbejde, de tre kommuner, Thisted, Jammerbugt og Morsø sammen med UCN (Aalborg-Thisted) tog initiativ til i efteråret 2018.

– Ved at det er lykkedes os at stable et hold på benene i samarbejde med vores nabokommuner og UCN i både Aalborg og Thisted, har vi fået tilrettelagt et forløb. Det har samtidig været muligt at justere på dele af indholdet, så det i langt højere passer til behovene i vores del af regionen. Vi glæder os i dén grad over, at et lokalt uddannelsesforløb nu er en realitet, siger Bente Øllgaard.

Hidtil har sundhedsfaglige diplomuddannelser i Jylland kun været udbudt i Kolding, Aarhus og Aalborg. Etableringen af et diplommodul inden for sår og sårpleje i Thisted udspringer af behov for øget specialisering inden for sårområdet.

Gennem de seneste år har pleje og behandling af sår gennemgået en betydelig udvikling. Samtidig ses det andre steder i landet, at sårbehandlingen i stigende omfang varetages af specialuddannede sygeplejersker, fremfor af læger.

– Derfor giver det også rigtig god mening, at vi som kommuner kan samarbejde på tværs, når handler om at højne kvaliteten inden for sårplejen, slutter Bente Øllgaard.

Du kan læse mere om diplomuddannelsen her.

 

Forfatter

Related posts

Top