Jyske Banks kvartal lidt svagere end sidste år

Jyske Bank har i 1. kvartal 2016 leveret et basisresultat på 623 mio. kr. Resultat er tilfredsstillende givet
markedsbetingelserne. Salget af boliglån er fortsat i 1. kvartal og har pr. ultimo kvartalet og dags dato nået et niveau på
henholdsvis 61,7 mia. kr. og 63,3 mia. kr.
– Udviklingen på kapitalmarkederne har sat deres præg på resultatet, hvor -227 mio. kr. kan henføres til udviklingen i kunders forretninger vedrørende rentesikring og -130 mio. kr. vedrører urealiserede kurstab på bankens aktier i Nordjyske Bank. Samtidig har forbedringer i boniteten af kunderne betydet 363 mio. kr. i positive kursreguleringer af kunders forretninger vedrørende rentesikring, siger Adm. direktør Anders Dam og fortsætter:
– Udviklingen i koncernens toplinje er et udtryk for et fornyet pres på rentemarginalerne og en lavere nettorenteindtjening
på likviditetsporteføljen. Koncernens omkostninger er faldende. Koncernens nedskrivninger er præget af landbrugets
svære vilkår. Eksklusiv landbrug er der tale om netto-tilbageførsler af nedskrivninger under basisresultatet på 56 mio. kr.
i 1. kvartal. Kapitalgrundlaget er solidt, og ultimo 1. kvartal 2016 er der tilbagekøbt egne aktier for 364 mio. kr. svarende
til knap 50% af aktietilbagekøbsprogrammet på 750 mio. kr. Programmet fortsætter frem til og med 30. juni 2016, siger Anders Dam.
Situationen med lave renter og lav kreditefterspørgsel forventes fortsat at præge markedet. Jyske Bank ser dog uændrede
gode vækstmuligheder inden for ejendomsområdet til både privat- og erhvervskunder.
Forfatter

Related posts

Top