Johs. Søndergaard stopper som formand for Mors-Thy Håndbold

Efter seks år på posten stopper Johannes Søndergaard som bestyrelsesformand for Mors-Thy Håndbold. Det sker officielt i forbindelse med den årlige generalforsamling som finder sted den 21. september.

– Da Johannes Søndergaard overtog formandsposten i Mors-Thy Håndbold i november 2014 – efter kun få måneder i bestyrelsen – overtog han en virksomhed/klub, hvor der var behov for nye pejlemærker. Den afgående formand har bidraget markant til at sætte retning for Mors-Thy Håndbold, fastslår Michael Søndergaard, der er næstformand i Mors-Thy Håndbold.

Han fortsætter:

– Johannes Søndergaard har været garant for, at økonomien i Mors-Thy Håndbold skulle balancere, og klubben drives på en ordentlig og forsvarlig måde. Johs. Søndergaard har også været drivkraften bag ”Strategi 2020”, der bl.a. skulle sikre en klar sportsstrategi og et generationsskifte i salgsorganisationen. Og ikke mindst øge Mors-Thy Håndbolds synlighed som områdets sportslige fyrtårn. ”Strategi 2020” er implementeret, og derfor kan Johannes Søndergaard nu takke af med ro i sindet – mission accomplished, siger Michael Søndergaard.

Selvom Johannes Søndergaard stopper som formand kan den øvrige bestyrelse og ledelse glæde sig over, at han har tilbudt at fortsætte som “økonomichef” på frivillig basis.

Generationsskifte på formandsposten
I forbindelse med Johannes Søndergaards ønske om at træde tilbage som formand, har bestyrelsen udarbejdet en profil på en ny bestyrelsesformand.

– På baggrund heraf indstiller bestyrelsen Lars Erik Nielsen som ny formand på generalforsamlingen den 21. september 2020, oplyser Michael Søndergaard.

Lars Erik Nielsen. 

Lars Erik Nielsen er 43 år, stammer fra og bor i Nykøbing Mors, og er i dag rektor på Skive Gymnasium. Han er uddannet cand. scient. pol. og HD, og har tidligere været vicerektor på Morsø Gymnasium.

Han er gift med Mette og far til fire, og hele familien er aktive indenfor sportslivet.

Foto: Mors-Thy Håndbold

Forfatter

Related posts

Top