Jette Jepsen : Ændringsforslag skal redde færge

Venstres medlem af Morsø Byråd, Jette Jepsen, har i hele forhandlingsforløbet omkring kommunens budget for 2015 og dermed grundlaget for økonomien i Serviceplan 2020 meldt klart ud, at hun ikke kan stemme for en lukning af Næssund-færgen.

Hun står derimod sammen med Vestres øvrige byrådsgruppe om de øvrige besparelser.

Derfor har hun lavet et ændringsforslag, der er tikket ind i kommuens mailboks her til morgen, hvor deadline for fremsendelse af ændringsforslagene er kl. 08.00.

– Jeg mener, at på trods af at Næssundfærgen giver et driftsunderskud, har den en værdi, som vi ikke bare lige skal underkende. Jeg er helt med på, at vi skal styrke Morsø kommunes økonomi og finde en strategisk løsning frem mod år 2020. Jeg vil også gerne om vi kan løse “50 mio kroners udfordringen for 2015” for at kunne generere de ca 375 mio kr, som udfordringsbilledet for 2020 tegner, at vi kommer til at mangle, siger Jette Jepsen.

Færgeråd skal nedsættes formelt
Der blev hurtigt nedsat et Færgeråd, for at repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen kunne have en dialog med interessenter bag færgen, hvilket Jette Jepsen mener er en rigtig god idé, og hun påpeger, at Færgerådet efter hendes overbevisning har arbejdet ihærdigt og dygtigt.

Derfor vil hun have Færgerådet nedsat formel,t fordi hun mener, at det vil kvalificere det fremadrettede arbejde, hvis rådet har en klart defineret opgave.

– Jeg synes, man skylder Færgerådet og kommunalbestyrelsen samt de borgere og erhvervsliv, der er flittige brugere af færgen, tid til at arbejde med tingene for at finde mulige løsninger, siger Jette Jepsen.

Hun påpeger samtidigt, at færgen har værdi som et stykke kulturarv, der har besejlet Næssund i næsten 450 år.

– Færgefarten understøtter vores DNA som en Ø. Færgen sejler mange turister over sundet og giver en oplevelse med på vejen af smuk natur set fra Fjorden. Færgen har værdi som infrastruktur. Der er daglige pendlere til og fra arbejde og uddannelse, som fra Morsø perspektiv henter en løn, hvormed de lægger skattekronerne i Morsø kommune. Der er erhvervsliv på Sydvestmors, der dagligt bruger færgeoverfarten. For disse mennesker og virksomheder ændres infrastrukturen og dermed nogle forudsætninger, siger Jette Jepsen.

Hun afviser samtidigt beskyldninger om, at hun skulle føre sognerådspolitik.

– Jeg har det ok med at være talerør for Sydvestmorsområdet, som tidligere har holdt hårdt for ved strukturændring. Jeg mener, der skal være balance for øen, og det bidrager jeg til ved at komme med dette ændringsforslag, siger Jette Jepsen.

Ændringsforslag vedr budget 2015 og 2016 fremsat af Jette Jepsen, Venstre:

At der træffes beslutning om, at der nedsættes et formelt Næssund Færgeråd med politisk repræsentation med det formål at undersøge alternative driftsmuligheder for Næssund færgen.

At der træffes beslutning om, at Næssundfærgen besluttes nedlagt som kommunal færgefart fra 31. December 2016.

Merdriftsudgifterne vedr yderligere 2 års drift udgør for Morsø Kommunes vedkommende ca. 3.8 mio. kr. excl. særlige vedligeholdelsesomkostninger foreslås finansieret således:

Salg af ejendom Skranderupvej 30, Sejerslev som Ungdomsskolen har haft brugt og ikke længere bruger.

Forventet besparelse ved at Nordmorsskolens elever bliver friskoleelever fremfor eleverne går i folkeskole på hhv. M.C. Holm skole og Dueholmskolen.

Forventet driftbesparelse hvis Nordmors børnegård og småbørnsgruppe bliver en privatinstitutionen. Derudover bygningspris.

Vandrerhjemmet sælges i udbud. Morsø kommune behøver ikke drive vandrerhjem.
Dog er Vandrerhjemmet bortforpagtet og kan tidligst opsiges den 1. december 2016 med virkning fra 1. december 2017.

Reduktion på vejvedligehold.
Beløb : 1.000.000 kr i 2015 og 1.000.000 kr i 2016

10’eren og ungdomsskolen lægges sammen.
Beløb : 250.000 kr i 2015 og 500.000 kr i 2016

Udvikling af LP modellen (vurderes som godt implementeret, og kan fremover udvikles indenfor rammerne). Beløb : 95.000 kr i 2015 og 95.000 kr i 2016

Der kan accepteres et kassetræk, hvor besparelserne ikke kan dække driftsomkostningerne.

Ændringsforslaget sikrer en proces, hvor et formelt Færgeråd nedsættes med tid og det klare formål at undersøge alternative driftsmuligheder for Næssund færgen.

Ændringsforslaget sikrer en proces, hvor alle konsekvenser gennemanalyseres, og alle muligheder afsøges for færgen, infrastrukturen, turismen og kulturarven.

Forfatter

Related posts

Top