Jegindø Havn udvider for millioner

Milliontilskud fra Struer Kommune og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sikrer nu, at havnen på Jegindø kan udvides, så der i fremtiden bliver bedre plads til Limfjordsfiskerne og deres fangst.

Kommunen og ministeriet har ifølge TV MIDTVEST hver givet 2,5 mio. kr. til blandt andet en ny lossekaj for muslingefartøjer, en dybere sejlrende og bedre forhold for fiskerne, så de kan klargøre deres fangst til salg direkte fra Jegindø.

Det forventes, at havnen kan betjene 5-6 muslingefartøjer samt andre fartøjer, der fisker østers og søstjerner.

Forvetningen er, at der i løbet af fem år landes for 11 mio. kr. muslinger og 1,5 mio. kr. østers om året på Jegindø.

Første spadestik tage spå fredag og havnen står færdig i løbet af foråret 2015.

Forfatter

Related posts

Top