Jakob From Høeg ny direktør for SOSU skolen i Thisted

Efter en grundig ansættelsesproces med et stærkt ansøgerfelt har ansættelsesudvalget og bestyrelsen valgt Jakob From Høeg, 41 år, som ny direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg pr. 1. juli 2017. Han afløser skolens mangeårige direktør Jens Kolstrup, der går på pension.

Jakob From Høeg glæder sig til sin nye stilling:

– Stillingen som direktør for SOSU-STV er en spændende mulighed, som tiltaler mig meget. Jeg får lov til at lede en skole, som uddanner unge og voksne til at løse nogle af samfundets vigtigste velfærdsopgaver. Mit indtryk er, at jeg kommer til et sted, der gennem mange år har været præget af udvikling og vækst, og som samtidig har fokus på kvalitet. Jeg vil lægge mig i selen for at styrke SOSU-STV yderligere, så skolen også i fremtiden kan lykkes som en god og efterspurgt uddannelsesinstitution. siger han.

Jakob From Høeg er ydmyg over for den opgave, han skal hjælpe SOSU-STV med at løse:

– Det har betydning for mange, at SOSU-STV ledes og udvikles godt. Skolens elever har brug for et undervisningstilbud med kvalitet og relevans, som ruster dem til at blive dygtige til deres job efter endt uddannelse. Skolens ansatte skal kunne se, at de gør en meningsfuld forskel gennem deres arbejde, og de skal opleve trivsel og faglig udvikling på deres arbejdsplads. Kommuner og regioner og andre arbejdspladser skal kunne rekruttere dygtige medarbejdere, som er uddannet fra SOSU-STV. SOSU-STV skal derfor være en relevant uddannelsesinstitution, som er i stand til at svare på omverdenens behov. Sammen med bestyrelse, ledere og medarbejdere på SOSU-STV har jeg en vigtig opgave i at lykkes med dette mål, siger han.

Jakob er uddannet inden for statskundskab og har efterfølgende uddannet sig inden for ledelse. Han kommer fra en stilling som administrationschef i Kystdirektoratet i Lemvig. Inden da havde Jakob en kommunal karriere i København, Skive og Holstebro, hvor han har haft forskellige konsulent- og chefstillinger inden for økonomi-, sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Ved siden af sit arbejde har Jakob gennem flere år været censor på lederuddannelser og på statskundskabsstudiet.

Bente Bang – Foto : TV MidtVest

Store forventninger fra bestyrelsesformanden
Bestyrelsesformand Bente Bang har store forventninger til den nye direktør:

– Det har været en godt ansættelsesforløb, som også lover godt for det fremtidige samarbejde på skolen. Vi har fra bestyrelsen haft en ambition om at kunne fortsætte den igangværende pædagogiske udvikling på skolen og samtidig tage et yderligere trin op hvad angår udbygning af vores samarbejdsrelationer til kommuner, regioner og andre uddannelsesinstitutioner. Den opgave har vi stor tiltro til, at Jakob From Høeg kan løfte på en balanceret måde med afsæt i det stærke faglige fundament, der gennem årene er udviklet på SOSU STV. Jakob har ikke tidligere haft stillinger inden for uddannelsessektoren, men kommer dog med så mange relevante kompetencer og erfaringer, at han overbeviste ansættelsesudvalget om, at han var den rette. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, siger hun.

Jakob er gift med Marie-Louise Høeg, der bl.a. arbejder som underviser og fundraiser inden for kunst og kultur. De har tre børn og bor i Holstebro.

 

Forfatter

Related posts

Top