Ja til verdens mest moderne stalde og arbejdspladser i Thy 

Af John Christiansen
Afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Nordjylland.

Egentlig står vi her med en fantastisk historie. De sidste 25 år har danske landmænd både halveret udledningen af ammoniak pr. kilo produceret kød og udledningen af kvælstof i vandmiljøet.

Og nu vil Miljø- og Fødevareministeriet skyde penge i et stald-projekt, som skal tage udviklingen til næste skridt. Det kaldes måne-grise. Og vi står på målstregen til, at den bliver placeret her i Thy. Resultatet vil være en stald, der skal producere 40.000 svin om året med minimal og målbar belastning af vores miljø, vores klima, dyr og omgivelserne.

Jeg kan godt forstå, at naboerne ønsker mere viden om projektet, og jeg kan kun opfordre til, at vi får alle fakta længere frem i den offentlige debat. De er nemlig gode. Miljøpåvirkningen ved grise-projektet, som også er kendt under navnet Apollo Thy, er nemlig minimal og unik i verdens-sammenhæng.

Og så er der lige de andre gode effekter af sådan en stald, som vi fra fødevarebranchen har sukket efter i et årti efterhånden. Det er nemlig sådan, at danske svineproducenter siden 2007 har haft overordentligt svært ved at få banker og andre finansieringskilder til at skyde penge ind i nybyggeri af stalde. Det har betydet, at vi i nogle år har set produktionen af slagtesvin falde. I Danmark. Og her lokalt. Desværre har landmændene sendt færre og færre grise til Tican, og det lægger selvfølgelig pres på alle de arbejdspladser, som slagteriet giver lokalområdet. Apollo Thy kan være med til at vende udviklingen. Den årlige produktion af 40.000 slagtesvin forventes nemlig at genere valutaindtjening på 1 mia. kr. i hele dens levetid – og mange arbejdspladser årligt til medarbejdere i stalden, hos håndværkere, og så selvfølgelig til dem, som skal slagte grisene på Tican i Thisted.

Dette indlæg er skrevet fordi vi vil udvikling og ikke afvikling, i modsætning til andre indlægsholdere der har ytret sig om denne sag.

Foto : TV2 Nord

 

 

 

Forfatter

Related posts

Top