Ja til byfornyelse i Hurup for over 5 mio. kr.

Den 29. november 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Thisted, at ansøge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om reservation af midler til gennemførelse af områdefornyelse i Hurup.

På baggrund af ansøgningen blev det meddelt, at der blev givet et tilsagn om reservation af 1,75 mio. kr. i april 2017 – en reservationen der krævede en kommunal medfinansiering på 3,5 mio. kr.

Forleden godkendte kommunalbestyrelsen områdefornyelsesprogrammet – og en byfornyelse til en samlet værdi af over 5 mio. kr. bliver nu en realitet i Hurup.

Borgerne har arbejdet med en helhedsplan, som danner det strategiske udgangspunkt for Hurups fremtidige rolle og omdannelse, og i sommers igangsatte Thisted Kommune en inddragelsesproces, som var startskuddet for udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet.

Byfornyelsesprogrammets 4 indsatsområder er

  • Anlægget – Anlægget er byens centrale park, som vil blive omdannet i samarbejde med Thisted Vand. Thisted Vand vil anlægge regnvandsbassiner i området, hvilket kan give området helt nye og identitetsskabende kvaliteter med et stort kvalitetsløft for byen til følge.
  • “Konditorgrunden” – den tomme grund efter nedrivning af det gamle konditori, giver med en central placering i gågaden nye og spændende muligheder.
  • Gågaden – Butikslivet i gågaden har ændret sig, hvilket kalder på nye initiativer. Dette tiltag satser på afprøvning af forskellige ting, f.eks. muligheden for at åbne for bilkørsel i perioder eller tiltag i tomme butikslokaler.
  • Jernbanegade – Med indsatsen i Jernbanegade fokuseres primært på det tiloversblevne ubebyggede areal mellem jernbanen og Jernbanegade.

Indsatserne fordeler sig over 4 år.

Du kan se hele byfornyelsesprogrammet HER

Arkivfoto: Kenneth Nygaard

Forfatter

Related posts

Top