Intensivafdelingen bevares i Thisted – foreløbigt

På et møde tidligere i dag blev Forretningsudvalget i Region Nordjylland orienteret om de aktuelle overvejelser om intensivområdet i sygehuset i Thisted. Orienteringen skete ved hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Overvejelserne hænger sammen med Regionshospital Nordjyllands arbejde med løbende at sikre et robust og langtidssikret hospital i Thisted. Det sker med baggrund i ”Sammen om Fremtidens Thisted”.

Hospitalsledelsen fremsatte den 13. december 2017 en høringsproces om forslaget til en organisationstilpasning.  I den forbindelse kom der 17 høringssvar retur, ligesom regionsrådet har modtaget et antal henvendelser om den samlede situation i forlængelse af det.

I høringssvarene er der udtrykt stor bekymring om, hvorvidt forslaget til en faglig videreudvikling skal tolkes som første skridt i retning af at nedgradere hospitalet i Thisted.

Sygehusdirektør Henrik Larsen. Arkivfoto : Christian Kjeldsen

– Jeg vil gerne understrege, at dette på ingen måde har været hensigten, men der har alene været tale om et ønske om, at behandlingen af de mest syge patienter i Thisted følger de udviklingstendenser, der ses, fortalte Henrik Larsen bl.a. på orienteringsmødet.

Fortsætter med den faglige debat
Det er hospitalsledelsens hensigt at fortsætte den faglige debat og dialog, og dermed den udviklingslinje, der er lagt op til. I det arbejde skal de bekymringer, som er rejst i høringssvarene, indgå i udviklingsarbejdet.

Faglige arbejdsgrupper vil starte arbejdet primo 2018, og der forventes en grundig proces før et endeligt forslag er færdigudarbejdet.

Ingen ændringer lige nu
Af høringssvarene er der også bemærkninger vedrørende forslaget om den organisatoriske tilpasning. Her er det særligt den lokale “synlighed” og den geografiske afstand, som er bekymringselementer.

Ud fra en samlet vurdering er det hospitalsledelsens hensigt at afvente det faglige arbejde, før der tages stilling til evt. organisatoriske ændringer. Derfor foretages der ingen organisatoriske justeringer for indeværende.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top