Integrationsmillioner til Thy Mors

I januar blev regeringen og KL enige om, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, der ventes i 2015.

Morsø Kommune har fået 684.000 kroner til ekstraordinære udgifter til investeringer – særligt i forbindelse med hurtig udvidelse af boligkapaciteten, mens Thisted har fået 1.260.000 kroner.

Morsø har fået 984.000 kroner i ekstra integrationstilskud, mens Thisted har fået 2.196.00.

Morsø får ialt godt 1,7 mio. kr og Thisted over det dobbelte nemlig 3,5 mio. kr.

Forfatter

Related posts

Top