Ingen sexsager på asylcentere på Mors

Der ser ikke ud til at være nogle sager om sexovergreb på det lukkede asylcenter i Nykøbing eller Børnecenter Rovvig, der stadig har et halvt hunderede uledsagede børn boende.

Det må være konklsionen efter, at Morsø’s borgmester Hans Ejner Bertelsen i går bad Vesthimmerlands Kommune om en redegørelse i kølvandet på afsløringerne af, at der har været ni sexovergreb på centre, som Vesthimmerlands Kommune driver.

– Vi har fået redegørelse, hvis indhold vi er tilfredse med og vi har derfor fortsat tillid til Vesthimmerlands Kommunes ageren som operatør på asylområdet, siger borgmesteren i en skriftlig kommentar til LimfjordUpdate.dk.

Forfatter
Tags , ,

Related posts

Top