Ingen beslutninger truffet om solcelleanlæg

Morsø Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på op til 33 MWp ved Næssundvej. Arealet udgør cirka 50 hektar, som i dag primært er opdyrket landbrugsjord. Solcelleanlægget vil kunne forsyne omkring 8.150 husstande (3440 kWh pr. husstand) med vedvarende energi og vil årligt spare miljøet for udledning af ca. 25.000 tons CO2 (772 g/kWh).

Siden d. 22. marts har der været åbnet op for, at borgere kan komme med bemærkninger til ansøgningen. Baggrundsmaterialet er udsendt til de nærmeste naboer og er blandt andet blevet offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside:

– Selve processen er i sin helt spæde begyndelse, og vi har ikke behandlet ansøgningen politisk endnu. Der er i øjeblikket åbnet op for indsamling af input fra borgere, så vi bedre kan kvalificere vores beslutning. Det kan være forhold som beplantning, afstandskrav, færdsel og andet, som vi skal tage med i vores kommende overvejelser, fortæller Meiner Nørgaard, formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

Bemærkningerne vil indgå i den efterfølgende udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Planforslagene vil efterfølgende blive sendt i 8 ugers offentlig høring, hvor man igen har mulighed for at komme med bemærkninger, idéer og indsigelser.

– Denne første fase kaldes også foroffentlighed, og formålet er, at relevante parter så tidligt som muligt kan tilkendegive deres holdninger og input før, der sker en administrativ og politisk behandling. Jeg kan forstå, at der allerede er kommet en del bemærkninger ind, hvilket vi sætter pris på, siger Meiner Nørgaard.

Anlæggets beskrivelse
I ansøgningsbeskrivelsen står der at anlægget består af solpaneler, som monteres på markstativer. Solpanelerne orienteres mod syd og får en højde på cirka 3,6 meter. Der etableres græs under og mellem panelrækkerne. Der etableres desuden nødvendige teknikbygninger med maksimal højde på 3,5 meter.

Ansøger har fremlagt, at anlægget vil delvist være visuelt afskærmet af eksisterende læbeplantning og anden bevoksning, og der suppleres med levende hegn, hvor der er indkig til arealet. På indersiden af hegnet etableres et trådhegn af sikkerhedsmæssige årsager og for at holde større dyr ude af området. Der ønskes mulighed for at vedligeholde arealet ved hjælp af får, som kan afgræsse området omkring og under panelerne.

Indledende input er velkomne
Har man en idé, et forslag eller bemærkninger til den kommende planlægning for området, så skal man sende det senest fredag den 13. april 2018 til teknikogmiljo@morsoe.dk eller til Morsø Kommune, teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top