Ingen akutfunktion i Thisted det næste år

I godt fire måneder er de akutte kirurgiske patienter fra Thisted fragtet til hospitaler i Hjørring, Aalborg eller Midtjylland, fordi der er mangel på kirurger. Sådan vil det fortsat være. Det drejer sig om 4 % af sygehusets patienter.

– Vi har gennemkæmmet Danmark, Skandinavien og udlandet med det formål at rekruttere nye læger til Thisted, men det er ikke lykkedes i det omfang, vi har behov for. Derfor gør vi den løsning permanent, som har været gældende siden juni 2016. Det ændrer ikke på vores akutmodtagelse i Thisted eller på de øvrige funktioner. Det er alene de akutte kirurgiske patienter, det handler om. Så det nuværende setup fortsætter, understreger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Eftersyn af hospitalets funktioner
Erfaringen med den akutte kirurgi har fået regionens administration til at sætte en gennemgang af alle hospitalets funktioner i gang. Arbejdet med dette er allerede iværksat.

– Det handler om rettidig omhu. Vi har et ansvar for at sikre, at der ikke er andre funktioner, der havner i samme skrøbelige situation som den akutte kirurgi. Vi vil være helt sikre på, at vi i fremtiden har et robust og fagligt attraktivt hospital i Thisted.  Sideløbende hermed er vi i gang med at beskrive de funktioner, som skal være med til at profilere det ”Det ny Thisted”, siger koncerndirektør Anne Bukh fra Region Nordjylland.

Eftersynet af hospitalets funktioner løber over denne vinter og vil give en pejling på fremtidens hospital i Thisted.

De regionale politikere blev orienteret om situationen på et temamøde i dag. 21. og 29. november foregår der politiske drøftelser.

Forfatter

Related posts

Top