Influenza skaber stort pres på hospitalerne

Både Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland oplever lige nu et massivt antal patienter, der bliver henvist til hospitalerne med influenzasymptomer. Samtidig tikker sygemeldinger ind fra personalet, der også er ramt af influenza.

Dobbeltpresset har fået de to hospitaler til at sætte en række af løsninger i værk for at kunne håndtere det øgede pres.

– Udfordringen for os er mængden af patienter, som vi får ind. Derfor har vi nu åbnet ni ekstra medicinske senge i Aalborg og fire i Hobro som en direkte følge af influenzaen, siger Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.

Aalborg-patienter flyttes til Thisted
Samtidig er der dagligt tæt kontakt mellem hospitalerne, som forsøger at hjælpe hinanden, hvis der er mulighed for det i forhold til kapacitet og ressourcer.

– Vi hjælper hinanden på tværs af afdelinger inde på hospitalet, og vi kontakter vores kollegaer på Regionshospitalet, og de kontakter os. Fx havde vi i går mulighed for at overflytte et par patienter fra Aalborg til Thisted, siger Lisbeth Kjær Lagoni.

Ambulatoriebesøg aflyses
Udover de ekstra senge holdes det såkaldte ”Grønne Spor” (hvor en gruppe af mindre syge patienter skal ligge til observation og monitorering) i Akutmodtagelsen åbent i længere tid om aftenen. Ligesom der også er lavet aftaler med hospitalets kliniske mikrobiologiske Afdeling om, at der tages flere prøver og bliver brugt en anden analysemetode, der giver hurtigere svar.

Også Regionshospitalet er presset på grund af influenza blandt patienter og personale. Her er ambulatoriebesøg blevet aflyst, så læger derfra kan benyttes til de indlagte patienter.

Det øgede beredskab på de to hospitaler er foreløbigt sat i værk frem til 16. marts.

– Vi forventer, at influenzaen og de tilstødende komplikationer på det tidspunkt er mindskede. Men vi er selvfølgelig klar til at opretholde beredskabet, hvis forholdene på det tidspunkt kræver det, siger Lisbeth Kjær Lagoni.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top