Indvielse af vindmøller i Sønder Herreds Plantage

Fredag den 19. juni er der indvielse af de seks vindmøller i Sønder Herreds Plantage. Projektet er det første samarbejde mellem en kommune og et privat firma om vindmøller efter modellen for offentlig-privat partnerskab (OPP) og er i tråd med Morsø Kommunes store fokus på vedvarende energi.

De seks store vindmøller i Sønder Herreds Plantage er opstillet af selskabet Morsoe Wind A/S, hvor Morsø Kommune har 55 pct. af aktierne og Wind1 A/S har 45 pct. Morsoe Wind A/S har haft til opgave at opføre og sørge for driften af seks store vindmøller på hver 3 megawatt.

I 2014 stillede Siemens de seks vindmøller op i Sønder Herreds Plantage. Hver vindmølle er 145 meter fra jorden til toppen af vingespidsen.

Lokale ejere med
Da vindmøllerne er opført under lov om fremme af vedvarende energi skulle 20 pct. af projektet udbydes til lokalsamfundet til kostpris. To af vindmøllerne blev derfor lagt over i Morsø Vind I/S og de 1,2 mølle blev udbudt til kostpris til beboere på Mors. 146 interessenter købte andele i de to møller.

I maj i år har Morsoe Wind A/S solgt fire møller til Energi Danmark A/S. Derfor er arrangørerne nu klar til at holde indvielse af de seks store vindmøller for alle interesserede fredag den 19. juni. Alle er velkomne og arrangørerne byder på pølser, øl og vand i et telt, som stilles op til arrangementet. Der vil være taler ved borgmester Hans Ejner Bertelsen og bestyrelsesformand for Morsoe Wind A/S Lauge Larsen m.fl.

– Morsoe Wind A/S har haft en nettofortjeneste på godt 30 mio. kr. på salget af de fire vindmøller til Energi Danmark. Vi kan selvfølgelig ikke oplyse det nøjagtige beløb af hensyn til køber. Samtidig vil kommunen løbende have indtægter på strømmen, som produceres af de to vindmøller som Morsø Vind I/S ejer. Det er en stor fordel for Mors, at overskud i Morsoe Wind A/S kan bruges af kommunen til energiprojekter uden at blive modregnet af staten, fortæller Lauge Larsen, bestyrelsesformand for Morsoe Wind A/S.

Wind1 A/S udtræder i løbet af 2015 af Morsoe Wind A/S, hvorefter Morsø Kommune er eneejere af A/S’et. Morsoe Wind A/S vil som en del af Morsø Vind I/S fortsat drive vindmøllevirksomhed på Mors til fordel for alle beboere på Mors.

Forfatter

Related posts

Top