Indvandrere er en ressource for landdistrikterne

Ny rapport viser, at indvandrerene bidrager til udviklingen i landdistrikterne. Både med iværksætteri, kultur og uddannelse, men kommunerne kan blive bedre til at udnytte de gode kræfter.

Globaliseringen går ikke bare fra landdistrikterne til den store verden – globaliseringen går også den anden vej, og når folk fra andre steder i verden bosætter sig i et landdistrikt, så giver det liv og udvikling.
Det viser en ny rapport fra Center for Landdistriktsforskning, som er en del af en resultatkontrakt med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Rapporten konkluderer, at Indvandrere til landdistrikterne bidrager på en række områder. De er med til at understøtte forretningslivet, de kommer med nye kompetencer i form af uddannelse og så bidrager de med nye virksomheder og arbejdspladser.

– Vi har et lille og homogent land og for driftige mennesker tilbyder landdistrikterne gode muligheder for at starte egen virksomhed. Her er der billige boliger, god plads og meget ofte kommuner, der er både hurtige og smidige, når det kommer til at få nye virksomheder i gang. Og set i international sammenhæng er afstandene meget små, så det undrer mig ikke, at folk fra andre lande ser mulighederne, siger Carsten Hansen.

Rapporten har også en række anbefalinger. Blandt andet, at foreningslivet på landet skal inddrages endnu mere og at man skal trække på de gode erfaringer fra interesseorganisationer som f.eks. Røde Kors og fra foreningslivet i storbyerne, som har succes med at rekruttere medlemmer og engagerede borgere blandt indvandrere:

– Vi har et rigt foreningsliv i landdistrikterne, og det er netop en af de ting, der skaber og fastholder sammenhængskraften. Derfor ser jeg gode muligheder i at trække på alle gode kræfter, for foreningslivet er et helt naturligt omdrejningspunkt for god integration, siger Carsten Hansen.

Læs hele rapporten her

Forfatter

Related posts

Top