Indgreb i Landsbyggefondens midler møder lokal kritik

Regeringens planer om at hente milliarder i Landsbyggefonden til finansiering af det nye ghettoudspil, falder ikke i god jord hos Nykøbing Mors Andelsboligforening. Det kan nemlig koste lokale projekter livet.

– Afdeling 24 (boliger i Ø. Jølby, Sundby, Karby og Ørding) er udfordret, og vi skal sammen med Landsbyggefonden se på mulighederne for en helhedsløsning for afdelingen, som er fremtidssikret og økonomisk forsvarlig. Herudover skal vi – igen i samarbejde med Landsbyggefonden – se på boligerne på Tingvej i Nykøbing, som Landsbyggefonden har afsat midler til i 2021. Både renoveringen, men også en helhedsløsning for hele afdelingen, har Landsbyggefonden opfordret os til at tage med i projektet som kommende etaper. Det arbejde ser vi frem til i erkendelse af, at tildeling af ikke ubetydelige midler fra Landsbyggefonden er nødvendige, hvis vi skal kunne holde huslejen på et fornuftigt niveau efter en gennemgribende renovering og omforandring, sagde foreningens formand Henrik Rene Christensen på generalforsamlingen i går aftes.

Han er stærkt bekymret ved udsigten til, at regeringen vil finansiere sin ghettoplan med milliarder fra Landsbyggefonden:

– At stikke snablen i vores opsparede midler og suge flere milliarder op af den vil alt andet lige medføre, at ellers gode projekter, der var afsat penge til, vil blive udskudt eller i værste fald helt skrinlagt. Det kan vi simpelthen ikke stiltiende sidde overhørig og vores interesseorganisation har været særdeles stærke i argumenterne imod forslaget, siger han.

– Vi er med på den vogn og bakker ihærdigt op om bestræbelserne på at komme til fornuft. Her lokalt har vi fra bestyrelsens side haft kontakt til vore lokalpolitikere med gode forbindelser til Christiansborg i håb om at de vil hjælpe os med ”opråbet”, fortæller Henrik Rene Christensen.

Forfatter

Related posts

Top