Indbyggertallet i Thy falder mindre end ventet

Ifølge den nyeste befolkningsprognose vil indbyggertallet i Thisted Kommune falde marginalt de kommende år. Samtidig bliver gruppen af ældre borgere større.

Generelt adskiller denne nye befolkningsprognose sig fra den foregående, som blev udarbejdet i 2017, idet nedgangen i befolkningstallet i den nye prognose forventes at blive væsentligt lavere end forventet i den tidligere prognose. Årsagerne til forskellen mellem de to prognoser er primært et relativt højt antal fødsler og tilflytninger i perioden 2017-2019, mens også en forventning om et højere antal tilflytninger fremadrettet, relateret til den nationale befolkningstilvækst, påvirker befolkningstallet positivt.

Af tabellen fremgår differencen mellem den gamle og den nye prognose i år 2023. Det fremgår blandt andet, at den nye prognose forventer knap 800 borgere mere end den gamle prognose. 

Svagt faldende befolkningstal
Befolkningstallet i Thisted Kommuneshar de senere år været faldende. Således bor der i dag godt 1.900 mennesker færre i kommunen, end der gjorde for 10 år siden, hvilket svarer til et fald på ca. 4 procent. Hvis det går som forudsagt i prognosen, vil denne udvikling dog aftage i de kommende år. Prognosen forudsiger således, at befolkningstallet i løbet af de kommende 10 år vil falde med omkring 700, hvilket svarer til et fald på 1-2 procent. Dermed forventes kommunens befolkningstal over de næste 10 år at falde fra knap 43.700 til knap 43.000.

Stigende antal ældre
Befolkningsudviklingen i Thisted Kommune har i de senere år været karakteriseret ved en stigende gennemsnitsalder. Gennemsnitsalderen for Thisted Kommunes borgere var i 2009 knap 42 år. I dag, 10 år senere, er denne gennemsnitsalder steget til godt 44 år. Denne stigende tendens ser ifølge prognosen ud til at fortsætte, hvorfor gennemsnitsalderen i 2029 forventes at være knap 46 år. Til gengæld forventes gennemsnitsalderen fem år senere, i 2034, ikke at være steget væsentligt og dermed stadig at ligge lige under 46 år.

Denne udvikling i befolkningens gennemsnitsalder afspejler den underliggende udvikling i de forskellige aldersgrupper. Jævnfør nedenstående tabel forventes antallet af 17 – 64 årige i løbet af de næste fem år at falde med knap 1.000 indbyggere, svarende til et fald på knap 4 procent, mens antallet af 80 årige eller derover i samme periode forventes at stige med 440 indbyggere, hvilket svarer til en stigning på lige under 19 procent. Frem mod 2034 forventes antallet af indbyggere i aldersintervallet 17 – 64 årige at falde med knap 2.950 eller knap 12 procent, mens antallet af indbyggere på 80 år eller derover forventes at stige med ca. 1.650, hvilket svarer til en stigning på 70 procent.

Prognose for de enkelte aldersgrupper.

Forfatter

Related posts

Top