Imødegå fyringer og opkvalificer medarbejderstaben

Der er en hjælpende hånd på vej til de mange virksomheder, der som følge af hele COVID19-situationen er hårdt ramt på aktivitetsniveauet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har nemlig indgået en ny trepartsaftale, der skal forebygge fyringer og skabe større tryghed for både virksomheder og medarbejdere. En aftale, der samtidig bidrager med en unik mulighed for kompetenceudvikling i medarbejderstaben.

Med den nye, midlertidige, arbejdsfordelingsordning bliver det muligt at fordele det arbejde, der er, mellem medarbejderne i virksomheden, så man undgår fyringer. Således vil medarbejderne på skift være på arbejde og hjemsendt i arbejdsfordeling. Når medarbejderne er på arbejde, får de deres normale løn, mens de i de perioder, de er hjemme, modtager en forhøjet dagpengesats.

Uddannelseschef Mona Søe fra kursuscentret.nu.

Samtidig har man skruet ordningen således sammen, at de hjemsendte medarbejdere har mulighed for at efteruddanne sig på dagpenge.

– Dét at man har tænkt efteruddannelse og opkvalificering ind i ordningen er utrolig positivt. Det sender et vigtigt signal om, at man ikke bare skal sidde hjemme og trille tommelfingre, når man er i arbejdsfordeling. Tværtimod bør man få det bedste ud af en lidt træls situation og gøre brug af den unikke mulighed, der ligger i, at man under arbejdsfordelingsordningen rent faktisk kan få opkvalificeret sine kompetencer, mens man modtager dagpenge, fortæller uddannelseschef Mona Søe fra kursuscentret.nu, der hører under EUC Nordvest.

– Vi er mere end parate til at byde ind med forskellige kursus- og efteruddannelsesforløb til alle de virksomheder, der kan se en idé i at få opkvalificeret medarbejderstaben, mens aktivitetsniveauet er lavt. Det handler i bund og grund om at gribe muligheden for at få det størst mulige udbytte af en svær periode, så virksomheden står stærkt, når hjulene begynder at dreje hurtigere igen, fortsætter Mona Søe.

Man kan blive omfattet af den nye arbejdsfordelingsordning frem til og med den 31. december 2020.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top