Iltsvindet i Limfjorden er forværret

Iltsvindet i de danske farvande har spredt sig til større områder. I Limfjorden er der nu iltsvind på 10 målestationer. Ved den foregående måling for to uger siden, var der blot konstateret iltsvind ved fem målestationer.

De nye målinger viser, at der er iltsvind i Limfjorden ved Livø Bredning, Bjørnsholm Bugt, Risgårde Bredning, Skive Fjord, Hjarbæk Fjord, Louns Bredning og Hvalpsund. I områderne Thisted Bredning, ved Vilsund og i Dragstrup Vig vest for Mors er der også målt kraftigt iltsvind.

Sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2016 og 2017 er iltsvindet i Limfjorden kraftigere og væsentlig mere udbredt i år.

-Den ekstraordinært varme sommer rammer fjorde som Limfjorden med lille vandudskiftning og relativ lav vanddybde hårdt. Kombinationen af varmt havvand og næringsstoffer giver store mængder af alger, der forbruger alt ilten, når algerne synker ned og rådner på havbunden. For at få en bedring af situationen, kan vi kun håbe på masser af blæst i de kommende måneder, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen.

Forfatter
Tags

Related posts

Top