Idealcombi vinder Årets Efteruddannelsespris

Idealcombi i Hurup Thy har vundet Årets Efteruddannelsespris 2018.

Den fornemme anerkendelse, der uddeles af Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier og landets VEU-centre, er kommet i hus på baggrund af en fælles indstilling fra netop Kursuscentret.nu og Thy-Mors HF & VUC.

– Idealcombi arbejder virkelig systematisk med uddannelse og efteruddannelse af både deres ufaglærte og faglærte medarbejdere. Vi har gennem en lang årrække samarbejdet med Idealcombi omkring kompetenceudvikling af alle deres timelønnede medarbejdere i produktionen, hvor det primært har været Lean og medarbejderudvikling, der her har været i fokus, fortæller konsulent Rikke Scheele-Simonsen fra Kursuscentret.nu

– Vi har også et utrolig godt samarbejde med Idealcombi. For vores vedkommende er det ordblindeundervisning og FVU-Læs (red.: Forberedende VoksenUndervisning), der er fokus på. Vi har en fast aftale med Idealcombi om, at vi én gang årligt screener alle nye medarbejdere for deres læse- og matematikegenskaber, så vi på baggrund heraf kan afdække, hvilke medarbejdere der har behov for at få styrket sine kompetencer på de områder, supplerer Lene Skou Hansen fra Thy-Mors HF & VUC.

En nødvendig og god investering
Idealcombi prioriterer generelt efteruddannelse af virksomhedens medarbejdere højt, og især produktionsmedarbejderne er der stort fokus på.

Den flotte hæder skal naturligvis fejres med manér, så tirsdag dukkede konsulenterne fra henholdsvis Kursuscentret.nu og Thy-Mors HF & VUC op på virksomheden med lagkage til alle medarbejdere.

– At være produktionsmedarbejder har udviklet sig over tid, og der er kommet flere facetter i jobbene. Mange af vores medarbejdere har en rolle ved siden af det at producere, for eksempel som teamkoordinator eller jobtræner. Det kræver en anden basis, og derfor skal de også kunne begå sig i teams, kende til leanværktøjer, kunne kommunikere godt og så videre. Vi har brug for dygtige medarbejdere for at kunne flytte os som virksomhed, og jo bredere vi uddanner, desto større bliver det felt også, som vi internt kan rekruttere fra til de forskellige opgaver. Så for os er det en både nødvendig og god investering at udvikle medarbejdernes kompetencer, forklarer HR & Lean Chef i Idealcombi, Jesper Sørensen.

En god rollemodel
Det er 3. gang, Årets Efteruddannelsespris uddeles og Michael Kaas-Andersen, næstformand i Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier og formand for VEU-udvalget, kunne afsløre, at Idealcombi var oppe imod et skarpt felt. I begrundelsen, for at det blev netop Idealcombi, der løb med sejren, lød det blandt andet:

– I arbejder særdeles systematisk med at efter- og videreuddanne både jeres ufaglærte og jeres faglærte ansatte – til gavn for jeres virksomhed og for jeres medarbejdere. Der er brug for virksomheder som jeres, der går foran, og som kan være rollemodeller for andre virksomheder. En systematisk efter- og videreuddannelsesindsats har så stor betydning for både den enkelte virksomhed og mulighederne for at skabe vækst i det danske samfund. Derfor kan de gode eksempler, hvor man har sat efteruddannelse højt på dagsordenen, ikke fremhæves for meget. Dem kan andre virksomheder i høj grad lade sig inspirere af, lød ordene fra Michael Kaas-Andersen.

Sådan et skudsmål skal naturligvis fejres med manér, og det blev det i den grad også, da alle medarbejdere på Idealcombi, for en stund, satte de vante arbejdsopgaver på standby for at nyde de lækre lagkager, som konsulenterne fra Kursuscentret.nu og Thy-Mors HF & VUC havde medbragt.

Forfatter
Tags

Related posts

Top