I landbruget gik det i 2015 fra skidt til værre

Driftsresultatet for heltidslandbrug blev med 146.000 kr. pr. bedrift i 2015 mere end halveret i forhold til året før. Driftsresultatet er et væsentligt resultatmål og viser aflønningen af ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.

Der er 10.773 heltidslandbrug i Danmark, hvor afgrøder og husdyr kræver en arbejdsindsats svarende til mindst én person på fuld tid.

Det viser en ny og fremrykket regnskabsstatistik for landbrug fra Danmarks Statistik baseret på ca. 60 pct. af den forventede stikprøve.

 

Langt bedre resultat for økologiske end konventionelle mælkeproducenter
Der var væsentlige prisfald for mælk fra 2014 til 2015. Konventionel mælk faldt med 62 øre pr. kg, mens økologisk mælk faldt med 28 øre pr. kg.

Det bevirkede et betydeligt fald i bruttoudbyttet for mælk, men driftsresultatet udviklede sig vidt forskelligt: For de konventionelle producenter faldt driftsresultatet fra 710.000 kr. til 27.000 kr. pr. bedrift.

Til gengæld havde de økologiske producenter en lille, men bemærkelsesværdig, fremgang i driftsresultatet fra 708.000 kr. til 715.000 kr. Fremgangen kan især tilskrives lavere driftsomkostninger.

Resultatet svarer til en afkastningsgrad på 1,2 pct. for de konventionelle og 3,2 pct. for de økologiske producenter. I 2016 kan resultatforskellen forventes forstærket, da den konventionelle pris i år igen er faldet mest.

Foto : Claus Sjödin

Foto : Claus Sjödin

Blandt svineproducenter klarede driftsformen med slagtesvin sig bedst
Driftsresultatet for svinebrug faldt fra minus 207.000 til minus 412.000 kr. pr. bedrift.

Blandt de forskellige typer svinebrug klarede de rene slagtesvineproducenter sig bedst med et driftsresultat på 50.000 kr., mens driftsresultatet for bedrifter med søer og smågriseproduktion klarede sig dårligst med et resultat på minus 1 mio. kr.

Fremgang for pelsdyr og mindre tilbagegang for planteavlere
Efter store fald i 2013-2014 havde pelsdyrbedrifter en fremgang i driftsresultatet fra 685.000 kr. til 784.000 kr. pr. bedrift. For rene planteavlsbedrifter faldt driftsresultatet fra 471.000 kr. kr. til 422.000 kr.

De bedste heltidsbedrifter har et driftsresultat på over 1 mio. kr.
Den bedste fjerdedel af heltidslandbrugene, ca. 2.700 bedrifter, havde et driftsresultat på 1,3 mio. kr. i gennemsnit, mens resultatet for den dårligste fjerdedel, også ca. 2.700 bedrifter, var minus 1,2 mio. kr.

I den sidste gruppe er der mange konventionelle mælke- og smågriseproducenter.

Forfatter

Related posts

Top