– Hvorfor har vi ikke et ungeklimaråd?

Læserbrev af
Lars Bo Majgaard, KV21-kandidat for Radikale Venstre på Mors

Klimakrisen er en realitet og det er ikke de unge, som har skabt den!

Alligevel er det de unge, som tager den mest alvorligt!

Det hænger måske sammen med at det bliver de unge, som kommer til at mærke konsekvenserne af politikernes (Også i Morsø kommune) manglende handling i forhold til at reducere vores udledning af CO2. Samtidig er vi også godt i gang med at reducere vores biodiversitet (også lokalt) i en udstrækning og hastighed, som får mange eksperter til at tale om masseudryddelse af arter!

Det skal vi gøre noget ved og vi er nødt til at lave en kommunal plan for hvordan vi i Morsø kommune vil bidrage til at reducere CO2 udledningen og bremse udryddelsen af dyrearter.

Jeg ved at de unge har mange gode ideer, som vi bør lytte til.

Det så jeg ved selvsyn på årets klimafolkemøde i Middelfart. Her havde man lavet et event hvor man havde fundet nogle unge deltagere og sat dem sammen i en time, hvorefter de skulle præsentere deres ideer for nogle lokalpolitikere. På en time kom der et mylder af gode ideer frem og forestil jer så hvad der ville ske hvis man engagerede nogle unge på Mors i et længere forløb?

Vi skal have etableret et Ungeklimaråd i Morsø kommune snarest!

Der findes et nationalt ungeklimaråd og der er mange kommuner rundt i landet, som allerede har etableret kommunale ungeklimaråd.

Det arbejde skal også sættes i gang i Morsø kommune!

Jeg er sikker på at der findes unge, som vil deltage i dette arbejde! Især hvis man samtidig fik en kommunalbestyrelse, som viser at man tager klimakrisen alvorligt!

Det har man ikke gjort de seneste 8 år med borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen, og det synes jeg at man skal tænke over d. 16. november.

Lad os gøre valget til et klimavalg og få etableret et ungeklimaråd på Mors efter valget!

Forfatter

Related posts

Top