Hvordan skal lokal natur bruges i fremtiden?

Hvor skal der fældes skov, når skal der plantes nyt – og hvor skal naturen have lov til at være helt urørt. Hvor skal borgerne kunne dyrke friluftslivet i de naturområder, staten ejer. Det er nogle af de spørgsmål, som Naturstyrelsen Thy nu stiller borgerne, der dermed får indflydelse på, hvordan vores fælles natur skal bruges i fremtiden.

Staten ejer mest jord i Thy blandt andet på grund af nationalparken, men har også områder ved Legind Vejle, Tissing Sø og Hulhøj ved Ejerslev på Mors.

Frem til 1. marts har alle interesserede, både enkeltpersoner, foreninger og organisationer mulighed for at komme med forslag til den nye driftsplan. de skal sendes til Naturstyrelsen Thy.

Forfatter

Related posts

Top