Hvilke og hvor mange råstoffer skal op af jorden

Skal Region Nordjylland finde ud af, om der kan indvindes sand, grus og sten i Vendsyssel og Thy? Kan der findes egnede alternativer til ofte knappe råstoffer? Skal Regionen arbejde for, at råstofgrave i nærheden af byområder bruges til rekreative formål, når det ikke længere er en råstofgrav?

Det er blot nogle af de ting, som borgere, råstofindvindere, kommuner og andre kan komme med input til, når Region Nordjylland indbyder til høring fra 9. januar til 6. marts 2015.

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision. Til at hjælpe med vurderingen har regionen udarbejdet en redegørelse og et debatoplæg. Det er det oplæg, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver indvindingen og forsyningen med råstoffer i Region Nordjylland.

Regionens råstofplanlægning er blandt andet med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder af sand, grus og sten til byggerier og anlægsarbejder fremover. Siden 1. juli 2014 har regionen også haft ansvaret for at give tilladelser til råstofindvinding. Med planlægning og administration samlet hos regionen, er der åbnet mulighed for, at der i højere grad kan skabes sammenhæng indenfor råstofområdet.

Region Nordjylland vil gerne have endnu flere idéer og forslag til nye områder, og hvordan råstofgravene kan bruges efterfølgende.

– Vi vil gerne have forskellige bud på, hvordan vi kan sikre, at vi også fremover har nok råstoffer. Vi vil også gerne have forslag til, hvordan råstofgravene kan bidrage til ny natur og rekreativitet, når der ikke længere er en råstofgrav, siger Henrik Ringbæk Madsen, formand for Region Nordjyllands udvalg for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø.

Du kan komme med dine idéer og forslag og blive klogere på Råstofplanen på www.raastofplan2016.rn.dk

Forfatter

Related posts

Top