Hvidt flag på otte strande i Thy

Siden 2007 har Thisted Kommune haft det Blå Flag på otte strande.  Men det er blevet fravalgt i år til fordel for det Hvide Badevandsflag, for bedre at kunne tilpasse ordningen og reglerne til de lokale forhold. Det er strandene i Agger, Stenbjerg, Nr. Vorupør, Klitmøller, Vigsø, Søndergaard, Thisted Søbad og Vildsund, som fremadrettet får et nyt flag i flagstangen.

På disse steder findes der allerede faciliteter som toiletter, skraldespande, redningsudstyr, førstehjælpsudstyr, god parkering og lokal information.

Der vil stadig blive foretaget regelmæssige prøvetagninger af badevandet på de i alt 26 stationer. Alle stationer med undtagelse af én har opnået den højeste kategori med ”udmærket badevandskvalitet” som vurderes ud fra de seneste fire års resultater og EU-statistiske bearbejdninger. Stationen Kåglanding har kun opnået ”God badevandskvalitet”. Det gør at strandende alle opfylder kravene om badevandskvalitet, som mindst skal karakteriseres som tilfredsstillende.

Det Hvide Badevandsflag bliver allerede nu benyttet af Hjørring Kommune og i år vil det veje i flere af de nordjyske kommuner.

Forfatter

Related posts

Top