Hvidbjerg Bank når historisk basisindtjening

Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår med et overskud på 6,6 mio. kr. før og efter skat. Det er en forbedring i forhold til den tilsvarende periode i 2014 på 1,8 mio. kr. svarende til 38 %.

Nedskrivningskontoen udviser fortsat en positiv udvikling. I 2. kvartal har der således været tale om netto tilbageførsel af nedskrivninger.

Basisindtjeningen udviser en fremgang på 43 % til 10,0 mio. kr., hvilket er det højeste niveau for et halvår nogensinde.

Det er konverteringer samt tilgang af nye kunder i alle afdelinger, der præger regnskabet.

Banken forventer et overskud på minimum 16 mio. kr. i 2015.

Forfatter

Related posts

Top