– Hvert skridt tæller i en bæredygtig hverdag

Læserbrev af 
Anette Jensen, KV21-kandidat for og på vegne af Demokratisk Balance, Morsø Kommune

Vi kan rigtig meget på Mors. Søndag d. 12. september gennemførte Regional Madkultur Thy/Mors en stort fødevaremarked i maskinhallen på Morsø Landbrugsskole med stande fra både Thy og Mors. Der var rigtig mange besøgende de 5 timer, der var åben. Der var både lokale gæster og gæster langvejs fra, som nød at kunne købe og handle lokale fødevarer. Og alle stande meldte om udsolgt eller rigtig godt salg. Så der er grund til at være stolte og tilfredse.

Og vi kan og skal meget mere på det lokale fødevareområde. Mors har noget af det mest frugtbare landbrugsjord i landet og der er masser af potentiale for at producere og levere endnu mere grønt. Det skylder vi vores omverden og fremtiden. FNs 17 verdensmål fylder ikke meget i Morsø Kommunes vision 2030 ”Fælles om Mors”, men er blevet fortalt at ”de gennemsyrer det hele”.

Min egen erfaring siger mig dog, at det er vigtigt, at Verdensmålene skal synliggøres, hvis de skal blive en del af virkeligheden. Hvis de skal være et fælles gods, vi alle arbejder hen imod at bidrage til, i det store og det små. Og netop Verdensmål nummer 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion” giver god mening her. For når vi producerer lokalt – det være sig såvel grønsager og frugt som kød, fisk og skaldyr – og efterfølgende spiser lokalt – og omsætter affald til gødning og andet genanvendeligt, så er vi allerede godt på vej til at bidrage til en bedre verden.

Hvert skridt tæller i den forbindelse. Og det betyder at vi ved at have fokus på at producere og forbruge lokalt, kan bidrage til at mindske CO2-aftrykket. Og dermed blive endnu mere bæredygtige.

Bæredygtighed er også et ønske hos mange turister, når de kigger efter feriemål. En ny rapport fra ”Visit Danmark” viser netop, at andelen af såkaldte ”grønne idealister” i >Tyskland, der prioriterer bæredygtige rejsemål, er steget kraftigt.

I 2020 var andelen 17 % og nye målinger i 2021 viser en stigning til 27 %. Tyske turister udgør ca. 60 % af overnatninger i Danmark, og dermed iogså en væsentlig del på Mors. Og da turisme er en anden fyldug del af vision 2030 ”Fælles om Mors” kan det jo kun gå for langsomt med at intensivere udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Det vil vi i Balance arbejde for i den kommende byrådsperiode.

 

Forfatter

Related posts

Top