Hvem er borgmesterkandidat for Venstre ?

Af Mikael Fenger
Jannerup

Hvem hulen er egentlig borgmesterkandidat for Venstre i Thisted?

Spørgsmålet kan synes overflødigt, for det er jo Niels Jørgen Pedersen. Men alligevel… Nu er Esben Oddershede igen ude, både i Thisted dagblad og på Limfjord Update for at forsvare sin kandidat, som åbenbart ikke selv vil skrive noget. Det er selvfølgelig også lidt mere bekvemt blot at udtale sig til en avis, hvad Niels Jørgen Pedersen flittigt gør – for så kan man jo i påkommende tilfælde altid hævde sig fejlciteret. Det er vel derfor, at Esben Oddershede virker som skrivende bodyguard for Niels Jørgen Pedersen.

Men Niels Jørgen Pedersen har alligevel inden for den seneste tid skrevet en del i forskellige, væsentlige sammenhænge – han har nemlig skrevet under! På et betinget skøde og en tilhørende forpagtningsaftale – på en ansøgning om miljøgodkendelse, på en ansøgning om penge fra GUDP, på en ansøgning om byggetilladelse og på en ansøgning om penge fra Moderniseringsstyrelsen. Det er faktisk imponerende, hvad han har skrevet under på.

I offentligheden var Niels Jørgen Pedersen godsejer af Egebakssande. Over for myndighederne var Niels Jørgen Pedersen ansøger om miljøgodkendelse til svinefabrikken i Jannerup – ligesom han over for myndighederne var ansøger om byggetilladelse til svinefabrikken. Overfor GUDP, som skulle give penge til den ”videnskabelige” del af månegriseprojektet ,var Niels Jørgen Pedersen ansøger, og erklærede åbent (jeg har for lang tid siden dokumenteret dette over for Esben Oddershede), at han gerne ville TJENE PENGE PÅ DET… selvom han samtidig – i sin egenskab af politiker og udvalgsformand – var initiativtager til den gruppe, der blev til Apollo Thy konsortiet. Niels Jørgen Pedersen underskrev også en ansøgning om støtte til staldbyggeriet på svinefabrikken i Jannerup – og han er for nylig blevet den glade modtager af 7 millioner skatteyderkroner. Held og Lotto!

Nu er han ikke nogen af delene. Han er ikke længer godsejer af Egebaksande. Niels Jørgen Pedersen tog initiativ til månegriseprojektet – og satte sit navn og cvr. under det ene og det andet – men det betyder slet ikke noget, han er slet ikke med… nej nej – njet, nix, nul!

Er han her overhovedet? Det er ligegodt underligt, og det kan godt få én til at spekulere på, hvordan det vil gå, hvis han bliver borgmester. Er han så lige pludselig væk? Har han måske aldrig eksisteret? – eller har han bare lånt sit navn og cvr. ud? Og kommer der så en anden og overtager mandatet?

Det er ved at udvikle sig til en kostumeforestilling, hvem der er borgmesterkandidat for Venstre i Thisted.

Illustration : Mikael Fenger

Forfatter

Related posts

Top