Hvad gør vi nu – lille Mor(s)?

Af Hanne Haldrup
Kandidat for Venstre, Morsø Kommune

Lederskab:
Øen Mors´ udfordringer er også en mors og fars udfordringer.
Mors og mor/far er synonymer. Begge handler for at skabe rammerne for det gode liv – herunder tryghed, stimulation og motivation for herved skabes grundlaget for udvikling og vækst.
Udvikling og vækst er afhængig af en god økonomi og godt lederskab.
En bedre økonomi skaffes ved rettidig omhu og ordentlighed, – derfor skal vi bevare Hans Ejner Bertelsen som borgmester.

Eksterne muligheder:
Udligningssystemet skal tilpasses nutiden, så der skabes bedre og lige muligheder for alle kommuner.
Flere statslige arbejdspladser skal til Mors, så vi får flere jobmuligheder på alle niveauer.
Flere uddannelser på øen.
Bedre infrastruktur.

Interne muligheder:
Godt lederskab fra kommunalbestyrelsen, i forvaltningen og på kommunens arbejdspladser.
Godt lederskab indbefatter visioner, ambitioner, strategier, god organisering, god planlægning, god kommunikation, samarbejde, handling og social ansvarlighed.
Godt lederskab giver arbejdsro, – glæde og trivsel, så ansatte kan yde deres bedste i kommunens kernefunktioner: Børnepasning, skoler, ældreplejen. Antallet af hænder er vigtigt, men ikke det eneste parameter for kvalitet.
Mors og mor/far er synonymer: Nærvær, omsorg, tryghed og ledelse danner basis for udvikling og vækst. Sammen er vi bedst!

Forfatter

Related posts

Top