Hvad fejer I ind under gulvtæppet?

Af Povl Bojer
Kandidat for Liberal Alliance, Thisted Kommune

Kære KB medlemmer, I har for nylig haft budgetopfølgning på dagsorden.

Det fremgik af punktet på dagsordenen, at der var udsigt til overskridelse af driftsbudgettet for 2017 på 24-26 mio. kroner. Det er en alvorlig sag derhen, at der udover overskridelsen på de 24-26 mio. kr også kan blive tale om betaling af en anseelig bod til staten. Dette jævnfør aftalen mellem regeringen og Kommuners Landsforening omkring kommunernes økonomi for 2017.

For at imødegå overskridelsen og undgå en evt. bod har i besluttet indkøbsstop i Thisted Kommune frem til nytår.

Jeg går ud fra, vi er enige om, at der ikke i TK indkøbes noget, som ikke er nødvendigt.

Jeres beslutning om indkøbsstop er jo således kun en ”smart” finansiering af det forventede underskud på 24-26 mio. kroner. Så den nyvalgte KB vil stå med ”aben” fra dag et. Jeg er sikker på, at I i KB ikke har grebet de 24-26 mio. ud af luften eller gættet på tallene. Der ligger en grundig udregning til grund, – område for område.

Jeg har direkte spurgt et centralt placeret KB medlem, hvilke områder der ikke kan overholde budgettet for 2017. Svaret var, det står der ikke noget om i dagsordenen.

Er der virkelig ingen i KB udover borgmesteren, som kender svaret?

Vil I ikke venligst, blot en af jer, snarest oplyse, hvilke områder der ikke kan overholde budgettet for 2017?

Foto : Bæredygtigt Landbrug

Forfatter
Tags

Related posts

Top