Husk vore børn ved budgetforhandlingerne

Af Jens Otto Madsen
Medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune og spidskandidat til kommunalvalget for Enhedslisten

Torsdag-fredag er kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune samlet til budgetseminar på Hotel Hanstholm. Her skal vi begynde drøftelserne om hvordan kommunens økonomi skal bruges/fordeles på forskellige områder i 2018.

Kommunens direktion har på forhånd udarbejdet et budgetforslag som passer med indtægter og udgifter. Hvis vi politikere var enige heri – ja, så havde vi et budget for 2018 som kunne vedtages ved 2. behandling tirsdag den 10. oktober, men sådan forholder det sig ikke!

Jeg vil her nævne to helt centrale velfærdsområder som rigtig mange familier berøres af på negativ måde af direktionens budgetforslag – dagtilbud til børn som beskæres med 2,5 millioner kr. og folkeskolen som mangler 11,7 millioner kr. i 2018. På begge områder vil vi i Enhedslisten Thy slås for, at politikerne finder alle millionerne – så godt og vel endda.

Personalet i vore daginstitutioner samt forældrene med børn i institutionerne har længe påpeget de alt for dårligere normeringer som skaber utryghed og mangel på omsorg i dagligdagen – navnlig først og sidst på dagen. Pædagogerne kan berette om, at de ofte er alene med 17 børn eller flere, og at Thisted Kommune ligger på en 16. plads fra neden ud af 98 kommuner over udgifter til dagtilbud til børn. Og forvaltningen har oplyst over for mig, at der her i 2017 skulle gives en tillægsbevilling på 10,3 millioner kr., hvis Thisted Kommune skulle nå op på gennemsnittet af udgifter til dagtilbud til børn som kommunerne har i Region Nordjylland – ét realistisk mål som vi burde efter min mening arbejde for at nå på to – måske tre år.

Vore folkeskoler i Thisted Kommune bliver ramt meget hårdt, hvis kommunalbestyrelsen ikke finder 11,7 millioner kr. mere til drift i 2018 end der ligger i direktionsbudgetforslaget. Gør vi det ikke, betyder det alvorlige nedskæringer og kvalitetstab i skolernes dagligdag det kommende år. Det kan vore børn og folkeskolen ikke tåle.

Tværtimod trænger skolebørnene til forbedringer – eksempelvis et tilbud om en sundt og gratis – eller billig – frokost hver dag, som vi fra forskningsbasserede undersøgelser ved vil skabe meget større læringsudbytte af skoledagen. Derfor bør politikerne også på skoleområdet findes frie millioner til målrettet skoleudvikling i 2018 og de efterfølgende år.

Hvor skal vi skaffe pengene fra? Ja, her vil Enhedslisten snakke prioriteringer – eller rettere omprioriteringer. En beskeden hævelse af kommuneskatten eller en omlægning kan også overvejes. Endelig har Thisted Kommune en voldsom stor og stadig voksende kassebeholdning som bør inddrages i budgetforhandlingerne.

Jo, der er sandelig mange vigtige spørgsmål vi skal have drøftet på budgetseminaret i Hansholm.

Foto : Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top